torsjö live vers2

Stor smittspårning i hemtjänsten

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

En omfattande smittspårning har inletts inom hemtjänsten i Tyringe efter ett covidutbrott bland personalen. Ett 50-tal personer, både personal och vårdtagare, har testats. Smittspridningen fortsätter att öka, både i Hässleholm och i Skåne, enligt Region Skånes lägesbild som uppdaterades på tisdagen. Två av de anställda testade positivt i helgen efter att ha fått symptom på […]

Korruption ett växande problem

INSÄNDARE. Norra Skånes chefredaktör Carl-Johan Bauler ondgör sig i en krönika över bedragare som på falska grunder utnyttjar välfärdssystemen för att sko sig själva. Jag delar helt hans uppfattning om problemet, som ska bekämpas med kraft. Däremot förvånas jag över hans ordval. Bauler kallar bedrägerierna för korruption, vilket det inte alls handlar om. Jag är […]

Vi behöver inte fler fallos-symboler

INSÄNDARE. När jag tar del av Jacob Karlssons nya projekt ställer jag mig frågan: behöver vi fler fallos i Hässleholm? Det bör räcka med seniorboendet Pärlan, som reser sig bland övrig lägre bebyggelse. Han stoltserar i Norra Skåne framför tomten, som ska härbärgera en 74 meter hög kontorsbyggnad med orden ”det kommer att bli skithäftigt”, […]

Gratis (?) el

INSÄNDARE. Nu har det hänt igen, delar av belysningen i Hässleholm är på dygnet runt och har varit det en längre tid. Visserligen är det LED- lampor i flera lampor. men det synes för undertecknad som ett onödigt slöseri med skattebetalarnas pengar. Men det hör ju till kutym att det slösas med invånarnas inbetalda skatter. […]

Olika syn på ”livets gas”

INSÄNDARE. Ronny Larsson raljerar med att påstå min politiska korrekthet och det står ju utom allt tvivel att han måste ”älska” avgaser som innehåller bland annat (som han påstår) ”livets gas”. Men det man älskar bör avnjutas i måttliga mängder, annars finns risk att kärleken tar slut. Då kärleken till (CO2-halten) stannar i atmosfären i […]