torsjö live vers2

Vi behöver inte fler fallos-symboler

Vi behöver inte fler fallos-symboler

INSÄNDARE. När jag tar del av Jacob Karlssons nya projekt ställer jag mig frågan: behöver vi fler fallos i Hässleholm? Det bör räcka med seniorboendet Pärlan, som reser sig bland övrig lägre bebyggelse. Han stoltserar i Norra Skåne framför tomten, som ska härbärgera en 74 meter hög kontorsbyggnad med orden ”det kommer att bli skithäftigt”, men absolut inte för de närboende. Lite historia: när nämnde Karlsson först byggde radhusen på T4 började det bra med ett trevligt boende för många, trodde man, men snart visade det sig att husens konstruktion (enstegsmetoden) började krackelera. Nåväl, fortsättningen blev inte heller så lyckad: cirka 4500 hässleholmare skrev på en protestlista mot flytten av Musikpaviljongen, för att bereda vägen för ytterligare ett karlssonbygge. Kommunens förlust vid flytten blev 1,8 miljoner. ”Bråket” fortsatte på Åkaregatan, där gjorde kommunen ytterligare en förlust på Karlsson, när rivningen av en anrik byggnad måste ske. Problemen fortsatte tills helt nyligen med ”affären” med Finja betong. Nästan var Karlsson drar fram skapas konflikter.

Man hade förväntat sig att planen för området skulle innefatta en bebyggelse om 3 max 4 våningar, men redan för drygt tio år sedan hade planen ändrats av någon outgrundlig anledning. Nu gällde plötsligt en plan på 16 våningar. Noteras ska att Länsstyrelsen hade starka invändningar mot planändringen. Helt plötsligt upptäckte Karlsson att här kunde han bygga ett ”monument” över sig själv. Noteras ska att för cirka ett år sedan hade boende i området fått veta att det skulle byggas en inhägnad parkeringsplats på tomten. På mindre än ett år hade denna parkeringsplats ”växt” till ett 74 meter högt kontorshus, med 17 våningar. Frågan är om inte planen måste ändras om den ska öka till 17 våningar, eller har Karlsson ”privilegiet” att plussa på med en våning. Nu hör det till saken att det, för parkeringens skull, källarplan och första plan måste förses med parkeringsgarage, vilket Norra Skåne inte noterat. Frågan är om dessa två plan räcker till för att klara parkeringen, då även gym och restaurang (utöver kontoren) kräver utrymme för bilburna besökare. Längst upp ska det finnas en terrass, där han kan blicka ut över sitt ”imperium”.

Det man kan hoppas på är att grannarna måste höras, trots planändringen och att det måste prövas av Länsstyrelsen på nytt. Då huset kommer att vara belyst, kan det antas att de närboende kommer att drabbas av ”ljusföroreningar” från den belysta fasaden, förutom att skuggas av den höga höjden.

Om Jacob Karlsson tvunget måste bygga ett kontorshus, borde kommunen kunna anvisa en lämpligare plats, ska det vara så svårt? Byggnaden skulle då placeras horisontellt, en fallande fallos med andra ord. Vill han på riktigt ta upp kampen att bygga på höjden, varför inte dra över atlanten och ta upp kampen med Donald Trump? Jag kan som avslutning bara konstatera att Jacob Karlsson för länge sedan vuxit ur kostymen och satt sig på för höga hästar. Att jag kritiserar honom personligen, är att han får anses som en offentlig person och han får stå ut med det. Det hör annars inte till min policy.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Nord, Hässleholm 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se