torsjö live

Drömmarnas tid är förbi

Drömmarnas tid är förbi

INSÄNDARE. I sin insändare drömmer Spångberg sig tillbaka till en tid med 12 kärnkraftverk i full drift. Vi hade en folkomröstning om kärnkraften 1980, med tre alternativa förslag. Jag vill här påminna om resultatet, även om den har fallit in i glömskans mörkaste rum och var som de flesta folkomröstningar endast rådgivande.
Här är en sammanfattning av resultatet: Linje 1. Som företräddes av (M) förespråkade en successiv avveckling och fick 18,9 procent. Linje 2. I princip samma som Linje 1 och företräddes av (S) och dåvarande (FP), med tillägget offentligt ägande och hushållning, fick 39,1 procent. Linje 3. Avveckling inom 10 år och satsning på alternativ. Företräddes av (C), (KD) och dåvarande (VPK). Resultat: 38,7 procent. Valdeltagande 75,6 procent. Således förespråkade samtliga partier en avveckling, men i olika takt. Det beslutades i riksdagen att avveckling skulle ske till 2010 och livslängden beräknades då till 25 år. Analogt med starten av de sista två som förväntades till 1985. Vid omröstningen var Spångberg endast 11 år och kan inte skyllas för resultatet. I dag bedöms ingen linje ha tilltalat herr Spångberg. 
Under två mandatperioder (2006-2014) hade Alliansen möjlighet att ändra på det beslutet, men var så exalterade av skattesänkningar, att någon tanke på energi och kärnkraft inte fanns. Nu ”skriker” man i högan sky: ”bygg ut kärnkraften”, från samtliga partier på högerkanten. Det är så dags nu, men inget företag har visat sitt intresse. Anledning: det finns inget ekonomisk incitament för det. Dessutom är det för sent, det tar minst tio år att färdigställa! Finnarna har fått erfara det, tio gånger dyrare än budgeterat och tio års försening.
Så bäste herr Spångberg, sluta drömma om en framtid med svensk kärnkraft. Tåget har gått och inget intresse finns att bygga nytt, förutom nu av partierna på högerkanten. Du får ställa hoppet till regeringsskifte i höst, men lönsamheten lär inte förbättras med en ny regering.


Lars Nord, Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se