torsjö live vers2

Gav startbesked till Hässlehem utan att vänta på domstolen

Kommunen gav startbesked för Hässlehems nya bostadshus på Garnisonen utan att vänta på mark- och miljööverdomstolens avgörande. Bygget är nu påbörjat och inom kort är det dags för den schaktning och trädfällning som överklagats på grund av planbeskrivningens tydliga intention att bevara både träd och topografi. Ola Richard, vd på Hässlehem, säger att bolaget ska […]

Kulturhusvåren startar med inställt och flyttat

Det digra vårprogrammet för Hässleholm kulturhus fick ingen bra start. Tommy Körbergs konsert, som tidigare skjutits fram, ställdes åter in den 11 januari. Men nu har ett nytt datum presenterats, den 21 april. Även Quattro-seriens kammarmusikkonsert på söndag med Mauritz Agnas Ensemble flyttas fram. Nytt datum ska komma inom kort. Jazzklubbens konsert med Thandi Ntuli […]

Hela kommunen ska leva

INSÄNDARE. Sverigedemokraterna i Hässleholm har nu varit med och sett till att vi åter startar upp fritidsgårdarna i våra kransorter. Hässleholm har under de senaste åren gjort satsningar för ungdomar inne i Hässleholms stad exempelvis renoveringen av Markan med grunden till att bli ett slags Ungdomens Hus. Detta tycker vi är jättebra och en satsning […]

Drömmarnas tid är förbi

INSÄNDARE. I sin insändare drömmer Spångberg sig tillbaka till en tid med 12 kärnkraftverk i full drift. Vi hade en folkomröstning om kärnkraften 1980, med tre alternativa förslag. Jag vill här påminna om resultatet, även om den har fallit in i glömskans mörkaste rum och var som de flesta folkomröstningar endast rådgivande. Här är en […]

Mer vindkraft är som att släcka en eldsvåda med bensin

INSÄNDARE. I ett nytt inlägg (7/1) propagerar Ulf Nilsson (UN) idogt för fler vindsnurror. UN:s rop om mer vindkraft kan likställas med att försöka släcka eldsvåda med bensin. UN inser inte att väderbaserad kraft utgör roten till raseringen av vårt tidigare så stabila elsystem: ju mer som byggs, desto större blir problemen med instabilitet (såväl […]

Grön, grönare, grönast

INSÄNDARE. Vi talar om ett grönt Sverige. I detta sammanhang måste vi naturligtvis fråga oss om vi också, i någon bemärkelse, verkligen kan kalla oss ett ”grönt” Sverige.Frågan måste ses ur ett globalt perspektiv.Sett ur hela spektrat av miljö- och klimatfrågor ska vi måhända betrakta Sverige som en i hög grad grön nation.Om nu framtida […]