torsjö live vers2

Mer vindkraft är som att släcka en eldsvåda med bensin

Mer vindkraft är som att släcka en eldsvåda med bensin

INSÄNDARE. I ett nytt inlägg (7/1) propagerar Ulf Nilsson (UN) idogt för fler vindsnurror. UN:s rop om mer vindkraft kan likställas med att försöka släcka eldsvåda med bensin. UN inser inte att väderbaserad kraft utgör roten till raseringen av vårt tidigare så stabila elsystem: ju mer som byggs, desto större blir problemen med instabilitet (såväl vad gäller frekvens som spänning), fluktuerande och skenande priser, elbrist (när det inte blåser blir det brist, vad än UN försöker påskina). Några som förstår att mer vindkraft innebär eskalerande problem är bland andra professorerna Per Fahlén och Jan Blomgren; se intervjuerna med dem på Swebbtv. Per Fahlén formulerar det som så: vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!

UN bryr sig uppenbarligen inte heller om de enorma miljöskador som vindmöllorna åstadkommer i vår natur. Jag har i tidigare inlägg listat en del av de skador och störningar som dessa monster tillfogar djur, natur och människor, se till exempel Frilagt 08/11/21: Klimathysteri tränger undan verkliga miljöproblem.

Vad ska företagen göra i väntan på att ny kärnkraft byggs, frågar sig UN. Ja, det som ligger närmast till hands för såväl företagare som löntagare är att i kommande val inte rösta på de partier som skapat det kaos i energiförsörjningen vi nu upplever, dvs MP, S, V och C. Legio är de regeringsföreträdare som ljugit om förutsättningarna för kärnkraft. Sist i raden är den socialdemokratiske energiministern Farmanbar, som nu inkallats till förhör i konstitutionsutskottet efter att ha ljugit om regeringens insatser i kärnkraftsfrågan i EU.

Nästa steg är att omgående återstarta de kärnreaktorer som de oansvariga politikerna från dessa partier genomdrivit stängningar av. Enligt en intervju i Swebbtv med kärnkraftsexperten Jan Gällsjö tar det mellan ett och tre år att återstarta Ringhalsaggregaten 1 och 2 samt Oskarshamn 2.

Tyvärr har vindkraften ätit sig alltför långt in i systemet för att en vändning ska kunna åstadkommas i närtid. Vi får sannolikt för lång tid framöver vänja oss vid skyhöga elpriser, brister i elförsörjningen och i värsta fall roterande bortkoppling av elkonsumenter, även om det införs ett nödvändigt totalstopp för fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Allt detta meningslösa resursslöseri, all denna enorma kapitalförstöring, allt detta lidande för människor och miljö bottnar i en ogrundad klimathysteri som med hjälp av statsradio, -tv och huvudstadstidningar pumpats upp till sanslösa proportioner. Man motiverar sitt utbasunerade klimathot med ett enögt stirrande på klimatmodellers falsifierade resultat, samtidigt som data från den observerade verkligheten inte tyder på något onormalt med klimatet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Grundbulten i ett högutvecklat välfärdsland som Sverige utgörs av säker tillgång på billig, energi, i synnerhet planerbar, stabil, väderoberoende elektrisk sådan. Just nu krackelerar denna grundbult beroende på en katastrofalt misslyckad ”grön” politik i kombination med inkompetenta politiker som hellre klamrar sig fast vid sina skadeskjutna dogmer än ser till landets bästa (även EU har ett stort ansvar). De politiker som skapat denna krissituation måste av rättvise- och moraliska skäl ställas till personligt ansvar för sina skadliga beslut.

Ernst Herslow, Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se