torsjö live vers2

Motstridiga besked om reningsverksplan

Motstridiga besked om reningsverksplan

Trafikverket går inte med på planläggning för reningsverket i Hässleholm enligt förslaget. Det kommer för nära järnvägen. Frågan är nu om planen ska läggas ner eller anpassas. Inom kort ska kommunen, Trafikverket och länsstyrelsen ha ett gemensamt möte. Karta ur planförslaget

Frågan om detaljplanen för reningsverket ska läggas ner eller drivas vidare bör avgöras snarast. Det anser Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Han vill därför att kommunen ska ha ett möte med både länsstyrelsen och Trafikverket, vars krav på utrymme för kommande järnvägssatsningar omöjliggör planen i dess nuvarande form. Enligt Kenny Hansson drar det ut på tiden för att Trafikverket inte kan eller vill delta. Men Helena Rosenlind på Trafikverket förstår inte var han fått det ifrån.

Både Trafikverket och länsstyrelsen dömde i princip ut planförslaget i sina samrådsyttranden i september. Enligt Trafikverket kommer detaljplanen för nära järnvägen redan med nuvarande stambana och dessutom måste man ta höjd för kommande utbyggnad till fyra spår, hur mycket beror bland annat på om det blir höghastighetsspår och hur dessa ska dras. Kommunens önskemål om ett centralt stationsläge går enligt Trafikverket inte att kombinera med planförslaget. Länsstyrelsen anser att ytterligare utredningar krävs om anpassning till järnvägsutbyggnaden, men också om reningsverkets påverkan på bostäderna i närområdet och om behovet av att sanera föroreningarna från den gamla tippen vid Sötekärrsbäcken på andra sidan Hovdalavägen som ingen hittills varit villig att ta ansvar för.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kenny Hansson hoppas att ett underlag för beslut ska vara klart inom en månad. Innan dess vill kommunen ha ett gemensamt möte med länsstyrelsen och Trafikverket för att få ytterligare klarhet i hur planen behöver anpassas, om det är möjligt.

– Det är förvaltningens intention, säger Kenny Hansson.

Kommunen hade ett möte med länsstyrelsen strax före jul. Det är oklart varför det gemensamma mötet med Trafikverket inte blivit av ännu.

– Som jag förstår det är det Trafikverket som inte riktigt velat eller kunnat boka in det, exakt anledning vet jag inte, säger Kenny Hansson.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger att Trafikverket inte vill eller kan boka in ett möte om detaljlanen. Men det stämmer inte alls, enligt Trafikverket. Foto: Berit Önell

Men enligt Helena Rosenlind på Trafikverket stämmer det inte alls.

– Jag vet inte var han fått det ifrån, säger hon.

Hon berättar att hon fått vetskap om Kenny Hanssons uttalande och mejlat handläggaren Andreas Ask som svarat att det måste vara ett missförstånd.

– Vi är intresserade av en löpande konstruktiv dialog, det är i alla parters intresse, säger Helena Rosenlind.

Hon har fått uppfattningen att ett möte ska hållas inom de närmaste veckorna.

Hon förklarar att förslag på korridorer för de nya stambanorna inte kan presenteras förrän 2023.

– Då kommer vi att ha konsekvensbedömt dem och också ha en korridor som vi förordar, säger hon.

Kommunen har tidigare fått besked om att det inte är aktuellt att i förväg få använda arbetsmaterial om spårdragning som ännu inte är offentliggjort.

– Där har vi börjat identifiera korridorerna, men det är ett pågående arbete som vi inte kan utgå ifrån i nuläget. Det är inte klart, säger Helena Rosenlind.

Hon konstaterar att det är ett dilemma.

– Det är inte tidsmässigt helt lätt att samordna. Med tanke på det har vi föreslagit hur kommunen skulle kunna hantera det genom att ta fram alternativ placering av vissa funktioner, säger hon.

Hässleholm Miljö, som ansökt om planen genom det tidigare va-bolaget Hässleholms vatten, ska ge besked till stadsbyggnadskontoret om sin syn på saken under januari månad.

– De får bestämma sig om de vill att vi ska fortsätta eller inte. Om de bara vill hålla på och pausa är det inte bra för oss och inte för dem. Det är viktigt att vi har en bra och tydlig dialog. Vi behöver lägga resurser på planer som vi kan genomföra, säger Kenny Hansson.

Inom en månad hoppas Kenny Hansson att det kan fattas ett beslut om att lägga ner eller fortsätta med planen för reningsverket i Hässlehom. Foto: Berit Önell

Han förklarar att nämnden inväntar allt underlag för att kunna ha en samlad diskussion.

– Vi kommer att ta upp allt till en samlad bedömning när vi haft de samtal som behövs. När vi har fått underlag kan vi fatta beslut, säger han.

Han vill skynda på för att förvaltningen ska kunna använda sina resurser rätt.

– Jag hade hoppats att det skulle varit klart före jul, men så blev det inte. Vi måste göra ett ställningstagande ganska snart, vi måste lägga resurser på andra planer annars. Inom den närmaste månaden hoppas jag att vi ska kunna ha en presentation, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har sitt nästa sammanträde på onsdag och därnäst den 23 februari.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-11 Detaljplanen för reningsverket har gått i stå

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se