torsjö live

Därför ökar elpriserna i Sverige

Därför ökar elpriserna i Sverige

INSÄNDARE. Några kompletterande tankar till Ernst Herslows insändare ”De höga elpriserna är skapade av politikerna”.

Att vi har lagt ned hälften av våra kärnkraftsaggregat i Sverige minskar naturligtvis den tillgängliga eleffekten. Men, kanske med undantag av några få timmar per år, räcker eleffekten ändå ganska väl till. Sverige exporterade t ex netto ca 24 TWh under 2021 (källa SCB).

Vad beror då de höga elpriserna i första hand på? Jo, Sverige har, som ett av få EU-länder, valt att dela in Sverige i fyra elområden. Det kan ses som att Sverige, elektriskt sett, består av fyra ”elländer”. Och när en vara passerar en gräns, som t ex mellan våra inhemska elområden, kan man alltid ta ut tull!

Detta är precis vad som nu sker i Sverige där Svenska kraftnät administrerar denna eltull, men valt att kalla den för kapacitetsavgift (ibland kallad flaskhalsintäkt). Totalt drog Svenska kraftnät in drygt 17 miljarder under 2021 på den här eltullen och för januari i år redan drygt 4 miljarder kronor! (Källa: https://elstatistik.se/nordpool/congestion-rent-se.html)

Eftersom Svenska kraftnät inte har några pågående projekt att investera dessa stora pengar i verkar de gå rätt in på ett konto hos Riksgälden, statens bank.

Visserligen säger Svenska kraftnät att de ser dessa pengar som en ”skuld” som skall betalas tillbaka. Men det återstår verkligen att se.

Varför har då våra politiker beslutat att Sverige skall ha inhemska eltullar med åtföljande höga elpriser, speciellt i elområde 4 (Skåne). Jo, för att EU vill att elpriset skall vara så lika som möjligt inom hela EU och det har våra svenska riksdagspolitiker uppenbarligen valt att acceptera. Men de talar inte speciellt högt om det!

En konsekvens av detta system är att om t ex det tyska elpriset sticker i väg för att de lägger ner sin kärnkraft, stänger sin kolkraft och inte får importera gas från Ryssland (p g a USA!) ja då anpassas Skånes elpris till samma nivå eftersom vi har kablar mellan Skåne och Tyskland. Och den anpassningen, höjningen, regleras via våra inhemska eltullar.

Så våra höga svenska elräkningar beror i första hand på politiskt beslutade inhemska eltullar. Själva produktionspriset av en kWh el från t ex vattenkraft är nog ungefär densamma i dag som för några år sedan!

Lars-Göran Johansson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se