torsjö live

Tillnyktring hos moderaterna?

Tillnyktring hos moderaterna?

INSÄNDARE. Eva Nilsson frågar i en insändare vad som händer hos Moderaterna i Hässleholm? Deras fastställda lista till höstens val tyder på en viss tillnyktring mot det provval som tidigare presenterats. Hon trodde, utifrån provvalet, att Kenny Hansson skulle vara en kandidat till första platsen och därmed kommunalrådsposten. Enligt undertecknad hade det varit en katastrof för Moderaterna om man satt honom på första plats. Visserligen medger Nilsson att han ”kan vara lite kontroversiell” men framhåller hans ”visioner och tankar” som han står för. Vilka tankar och visioner hon syftar på, känner jag inte till.
Däremot känner jag till Hanssons utfall mot fullmäktigekollegor som tyder på bristande omdöme och hans sätt att sköta ordförandeskapet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tyder inte på några större visioner. Jag tänker närmast på hans uttalande om ”förstörelsen” av Paradiset och vänhemstomten. Här skulle det bli en utmärkt etablering av bebyggelse, enligt honom. Att bygga ett trevånings parkeringshus när de som redan finns inte utnyttjas fullt ut är oansvarigt.

Nu ska inte skyllas enbart på Hansson, då en näst intill enig nämnd röstade för en exploatering. Endast Folkets väl hade mod att rösta emot och reservera sig. Inte ens Miljöpartiet ställde upp till försvar för att exploatera Paradiset ytterligare. Man motionerar om tärtortsnära naturområden, men struntar i hässleholmarnas parkmiljö, inkonsekvent så det stänker om det! 
Jag känner inte till vad toppkandidaten Lina Bengtsson står för, men det spelar mindre roll för undertecknad, då min röst inte tillfaller hennes parti. 


Lars Nord, Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se