torsjö live vers2

Felaktigheter och mängder av falska påståenden

INSÄNDARE. Ernst Herslow (FV) kan uppenbarligen inte läsa. Hans totala fokus på klimatförnekarteorier visar om inget annat att utbildningen i Sverige måste prioriteras så att folk i allmänhet och politiker på brunhögerkanten i synnerhet kan läsa på innan de tar till skrift i denna fantastiska tidning. EH påstår att det är kärnkraftsskatten som fått Ringhals […]

Demokratin under attack

Nationalekonomen Tohmas Karlsson är uppvuxen i Hässleholm.

KRÖNIKA. I början av det nya milleniet fanns det skäl för en ökad optimism beträffande demokratins globala framsteg. Det kommunistiska blocket hade vittrat sönder inifrån, nya demokratiska länder såg dagens ljus i Östeuropa, Kina skulle införlivas i den liberala världsordningen och slutet på det kalla kriget förebådade en ljus framtid. Men den faktiska utvecklingen under […]

Rektorn om förbudet: “Olyckligt”

Bjärnums förskolerektor Hysnie Ahmeti beklagar nu sitt meddelande där hon förbjuder medarbetarna att svara på journalisters frågor. I ett mejl till Frilagt på onsdagen förklarar hon att hon skrev det “i all välmening”, för att avlasta pedagogerna. Hon skriver också att det är “olyckligt” att informationen kan tolkas på annat sätt. Avsikten var inte att […]

Tillrättalägga och redigera?

INSÄNDARE. Undertecknad insändarskribent och debattör blev den 28 januari 2022 om förmiddagen uppringd av Fabian Sigurd reporter på SVT i Göteborg.Låt mig genast säga att jag uppfattade Fabian Sigurd som varande en mycket trevlig och påläst ung man. Han berättade att SVT under våren avsåg att bjuda in 8 personer för att debattera klimatet. Undertecknad […]

Slutreplik till Håkan Spångberg

INSÄNDARE. Jag skulle vilja tacka Herr Spångberg för att ha inspirerat mig att fortsätta verka för att socialismen och miljörörelsen ska få så stort inflytande som möjligt efter valet. Jag vill också tacka han för att hans inlägg och följande svar inspirerat mig att lära mina barn och barnbarn att våga stå för sina åsikter […]