Gruppen-3a-328x120

Rektorn om förbudet: “Olyckligt”

Rektorn om förbudet: “Olyckligt”

Bjärnums förskolerektor Hysnie Ahmeti beklagar nu sitt meddelande där hon förbjuder medarbetarna att svara på journalisters frågor. I ett mejl till Frilagt på onsdagen förklarar hon att hon skrev det “i all välmening”, för att avlasta pedagogerna. Hon skriver också att det är “olyckligt” att informationen kan tolkas på annat sätt. Avsikten var inte att hindra någon från att uttala sig. Hysnie Ahmeti kommer nu att tala om för sina medarbetare att de har rätt att svara på frågor från journalister och även att själva ta kontakt med media.

Frilagt berättade på tisdagen om meddelandet som gick ut till alla medarbetare i förskoleområdet den 20 januari. Hysnie Ahmeti skriver där att det är viktigt att inte svara på frågor om någon journalist kontaktar förskolan. Medarbetarna uppmanas att istället hänvisa till henne. Men en stund tidigare hade hon sagt till Frilagt att hon inte pratar med journalister.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Rektorns meddelande gick ut till alla medarbetare via Teams.

Både tryckfrihetsexperten Nils Funcke och kommunens barn- och utbildningschef Niklas Persson var tydliga med att de anställdas yttrandefrihet inte får begränsas på detta sätt.

Under tisdagen sökte Frilagt Hysnie Ahmeti två gånger och lämnade meddelande om att vi ville tala med henne om hennes meddelande. Hon återkom inte. Men på onsdagen hör hon av sig via mejl och förklarar att hon satt i heldagsmöte under tisdagen och tyvärr inte hade möjlighet att ringa tillbaka då.

Nu har hon läst Frilagts artikel och vill ge sin kommentar:

“Jag har främst tänkt på att avlasta pedagogerna i sitt arbete speciellt under rådande situation där fokus ligger på arbetet i barngruppen.

Det kan vara svårt för dem att avsätta tid just när de blir kontaktade och dessutom svårt för dem att beskriva situationen ur ett helhetsperspektiv.

Mitt syfte har varit i all välmening och inte att hindra någon från att uttrycka sig.

Jag har full förståelse för att den information som jag i all hast formulerade kan tolkas på annat sätt, vilket är olyckligt”.

Hon svarar sedan på Frilagts följdfrågor om hon kommer att gå ut med ny information: ”Jag kommer att tala om för mina medarbetare att de har all rätt att svara på frågor från journalister om de själva vill samt att de även själva kan ta kontakt med media ifall de skulle vilja. Alla har yttrandefrihet och det är något som man strävar efter och som ska upprätthållas”.

Hon lovar även att själv svara på frågor i fortsättningen: ”Jag svarar även själv gärna på frågor som jag är insatt i så länge inte sekretessen bryts.”

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-08 Förbjöd anställda att svara journalister

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se