torsjö live vers2

Förbjöd anställda att svara journalister

Förbjöd anställda att svara journalister

Rektorns meddelande gick ut till alla medarbetare via Teams.

Bjärnums förskolerektor Hysnie Ahmeti, som för en tid sedan sa till Frilagt att hon inte pratar med journalister, har också förbjudit medarbetarna att svara på frågor från journalister. I ett meddelande via Teams skriver hon: “Viktigt att inte besvara på frågor om någon journalist kontaktar förskolan”.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke förklarar att de anställdas yttrandefrihet inte får begränsas på detta generella sätt. Kommunens barn- och utbildningschef Niklas Persson betonar också att alla har rätt att svara. Han överväger att gå ut med information centralt om vad som gäller.

Förbudet gick ut till de anställda den 20 januari, strax efter att Frilagt försökt intervjua Hysnie Ahmeti om stängningen av en förskola i Bjärnum och hur det fungerar när barn till föräldrar med samhällsviktiga yrken samtidigt har rätt till förskola. Hon sa då först att hon inte pratar med journalister. När Frilagt förklarade att hon i så fall inte kan arbeta som chef i en kommun svarade hon ändå på någon fråga, men hänvisade merparten till Niklas Persson.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Meddelandet till alla medarbetare i förskoleområdet har en röd versal rubrik överst: “VIKTIGT”. Därefter skriver hon: “Viktigt att inte besvara på frågor om någon journalist kontaktar förskolan. Hänvisa till mig och tala om att ni är i barngrupp och inta kan svara på några frågor”.

Ett sådant påbud strider mot grundlagen när det gäller yttrandefriheten. Om det uppfattas att gälla även om de anställda själva vill ta kontakt med en journalist strider det mot meddelarfriheten som specifikt ger all offentliganställd personal rätt att informera journalister om missförhållanden. Lagen förbjuder dessutom cheferna att efterforska vem som lämnat uppgifter och att utsätta någon för repressalier på grund av kontakt med media.

Nils Funcke kommenterar i ett mejl till Frilagt efter att ha sett meddelandet från Hysnie Ahmeti: “Alla anställda har rätt att själva kontakta eller besvara frågor från journalister. Det är en del av deras yttrandefrihet och den får inte begränsas på detta generella sätt”.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke förklarar att de anställdas yttrandefrihet inte får begränsas på detta generella sätt.

Han förklarar att den enda begränsningen som får göras är att kommunen kan välja att chefen ska uttala sig å myndighetens vägnar. Samtal med journalister får inte heller inverka menligt på den anställdes möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter.

Ett förbud mot att svara journalister strider också mot Hässleholms kommuns riktlinjer för kontakt med media som uppdaterades för drygt ett år sedan. Där står bland annat tydligt att yttrandefriheten ger medarbetaren rätt att föra fram sina personliga åsikter, enligt meddelarfriheten har rätt att lämna uppgifter till journalister, vara anonym som källa och att arbetsgivaren har ett efterforskningsförbud. Dock finns ett tillägg om att medarbetare som inte själv vill uttala sig i media kan hänvisa till sin chef. Det ska inte tolkas som att alla frågor ska hamna hos förvaltningschefer. Niklas Persson konstaterar att det i så fall hade blivit väldigt mycket för honom.

– Vi har ingen allmän policy om att hela tiden hänvisa till chefer, säger han.

Han kan förstå att en del anställda kan känna sig osäkra inför att tala med en journalist.

Niklas Persson, barn- och utbildningschef i Hässleholms kommun.

– Men att förbjuda på det viset, det kan man inte göra och som chef måste man vara beredd på att få frågor från journalister, det är inget konstigt, säger han.

Han tänker att det kan finnas behov av utbildning.

– Man får ju en viss introduktion som rektor, men vi ska stötta upp. Om behov finns hos våra rektorer ska vi såklart bistå med utbildning.

– I den här tuffa perioden under pandemin tycker jag också att kontakten med pressen varit värdefull för att informera allmänhet och vårdnadshavare, säger han.

Niklas Persson förklarar att han ska ta med frågan till skolledningsgruppen.

– Vi får prata om det, möjligen kan vi gå ut med något centralt, säger han.

Han slår åter fast att alla har rätt att svara media, men givetvis utan att lämna ut känsliga personuppgifter.

– Det är viktigt att veta att man kan bli kontaktad. I den mån en medarbetare inte känner sig bekväm med att uttala sig går det att hänvisa till chefen. Men det får absolut inte upplevas som en munkavle. Sedan får uppgifter om verksamheten hanteras med varsamhet, beroende på frågan, säger han.

Frilagt har sökt Hysnie Ahmeti och lämnat meddelande två gånger, men hon har inte återkommit.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-08 Kommunanställda kan slippa uttala sig i media

2022-01-20 Mindre karantän och distansundervisning

2022-02-09 Rektorn om förbudet: ”Olyckligt”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se