torsjö live

Tillrättalägga och redigera?

Tillrättalägga och redigera?

INSÄNDARE. Undertecknad insändarskribent och debattör blev den 28 januari 2022 om förmiddagen uppringd av Fabian Sigurd reporter på SVT i Göteborg.
Låt mig genast säga att jag uppfattade Fabian Sigurd som varande en mycket trevlig och påläst ung man. Han berättade att SVT under våren avsåg att bjuda in 8 personer för att debattera klimatet. Undertecknad var såvitt kunde förstås påtänkt i sammanhanget.
Min spontana tanke var att omgående svara ja på denna inbjudan. Det framgick efterhand samtalet framskred att det inte var frågan om en direktsänd debatt. Inspelning skulle under en dag ske i Göteborg.
SVT har, såvitt undertecknad och många med mig förstår, under dessa förutsättningar möjligheter att exempelvis korta ner inlägg och rycka ur dessa ur sitt sammanhang. Debattörens intentioner kan nå tittare och lyssnare på ett sätt som inte alls avsågs.
I detta sammanhang när klimatfrågan kommer på tal skall Elsa Widdings namn nämns. Widding är civilingenjör, energianalytiker och debattör. Hon är engagerad i klimatfrågan och har 2021 i ett granskande reportage i SVT kritiserats för klimathotsskeptiska påståenden.
Utan tvekan skulle många som följer klimatdebatten vilja se Erika Bjärström, ”global” klimatkorrespondent på SVT, möta Elsa Widding. ”Intervjun” skulle givetvis direktsändas i SVT!
Höga tittarsiffror kan förväntas. Widding har så vitt kan förstås länge efterlyst att få komma till tals i direktsändning. Av ovan nämnda skäl synes en inspelad intervju vara mindre intressant för Widding.
Varför låter ni på SVT inte båda sidor ”utan filter” komma till tals?
SVT:s dominerade ställning och möjligheter att agera med en alldeles egen politiskt korrekt agenda måste uppmärksammas och debatteras.
I Sveriges Radio kan vi insändarskribenter-gräsrötter i någon mening komma till tals i direktsändning. Undertecknad tänker på Ring P1.
Nå SVT lyssna på folkets röst! Låt exempelvis era lokalredaktioner granska lokaltidningarnas insändarsidor där våra gräsrötter ännu kan komma till tals. Ni hittar där engagerade insändarskribenter som i direktsända inslag i TV gärna vill komma till tals. Undertecknad vill också rikta en uppmaning till redaktionerna på våra lokaltidningar.
Utöka av uppenbara skäl era insändarsidor inför det kommande valet!
Budskapet ovan riktas naturligtvis också till andra dominanta aktörer som TV4 med flera. Låt oss i skimrande tv-rutor i direktsändning se och höra gräsrötter och inte allenast redan kända mot himmelska höjder växande plantor!


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se