Gruppen-3a-328x120

13 döms för mordplaner – men frias i Tyringe och Hässleholm

13 döms för mordplaner – men frias i Tyringe och Hässleholm

13 av 15 åtalade gängkriminella döms av Malmö tingsrätt till fängelse för förberedelser till en rad mord på medlemmar i en konkurrerande falang i södra Sverige. Mycket av bevisningen består av meddelanden via den krypterade tjänsten Enchrochat som hackats av den franska polisen. Men de misstänkta frias för både ett mordförsök med automatvapen i Tyringe i mars 2020 och förberedelse till mord i Hässleholm i april 2020.

De åtalade tillhörde flera grupperingar som tillfälligt bildade en allians mot en gemensam rival i konkurrensen om narkotikahandeln. Totalt har enligt polisutredningen nio mord och flera mordförsök kunnat kopplas till gängkriget, de flesta under 2020. En av mordplanerna var en hämnd för mordet på den nyblivna mamman Karolina Hakim i Malmö 2019. En person som varit misstänkt för det mordet är en av målsägandena i detta mål.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När den omfattande rättegången nu avslutats döms 13 personer till fängelsestraff på mellan sex månader och sju år. Två personer frias helt. Fem av de dömda får stanna i häkte tills domen vinner laga kraft.

De tilltänkta offren var enligt åklagarna måltavlor på grund av sina kopplingar till en 24-årig man som pekats ut som ledare för gruppen “Los Suecos” i Spanien och misstänkts för bland annat narkotikahandel, men inte dömts.

Alliansen har fungerat som ett mordkommando. Mord har planerats och utförts mot betalning. Ingen av de dömda har dock varit misstänkta eller åtalade för mord utan antingen för mordförsök eller förberedelse, medhjälp eller stämpling till mord. Några döms också för andra brott, bland annat vapenbrott och narkotikabrott.

Skott i Tyringe missade

Det enda tillfälle när det faktiskt sköts mot någon under den period som omfattas av åtalet var på Stenbocksgatan i Tyringe. Det första skottet missade dock och det andra fastnade i geväret.

Den 35-årige man som var åtalad för att ha utlovat betalning till skytten frias eftersom det inte går att säkert binda honom till det alias som använts vid en efterföljande konversation om det misslyckade mordförsöket på Enchrochat. Det står klart att chatten gäller denna händelse och att de som skrev var missnöjda med resultatet av mordförsöket. Men enligt tingsrätten kan meddelandena inte knyta den åtalade till gärningen.

Ett nytt försök att mörda samma offer skulle ske i Hässleholm några veckor senare. Tre personer var åtalade för förberedelse till mord. De hade kontakt med varandra via Enchrochat, skaffade vapen, skyttar, en lägenhet som skyttarna kunde gömma sig i, flyktbil och hade egna spanare för att lokalisera målsäganden. En av de åtalade, en 27-årig man, hävdade att han bara spelade med och att han aldrig ordnat varken vapen eller skyttar. De olika problem som uppkom var påhittade för att uppdragsgivaren skulle avbryta uppdraget. Enligt tingsrätten är hans berättelse i huvudsak förenlig med meddelandena. Därför frias alla tre på denna punkt. De döms dock för andra brott.

Bara en målsägande i rättegången

Bara i en av åtalspunkterna har en målsägande hörts i tingsrätten. Avsikten var att ytterligare två skulle höras, men de ville inte medverka och gick inte att hitta. Tingsrätten kunde dock ta del av ljudinspelningar från polisförhör med den ene. Innan rättegången avslutades kom information om att den andre hade dödats i Köpenhamn.

Enligt tingsrättens dom är Enchrochatmaterialet ofullständigt och måste därför bedömas med viss försiktighet. I vissa fall kan flera personer ha använt samma alias. Det mesta av innehållet i chattarna får dock stöd även av annan bevisning.

– Merparten av chattarna handlar om samma sak, nämligen att vissa personer ska skjutas, skriver Malmö tingsrätt i ett pressmeddelande.

Flera av försvarsadvokaterna har hävdat att encromaterialet har inhämtats i strid med både svensk och fransk lag, Europakonventionen och EU-stadgan och därför inte får ligga till grund för en fällande dom. Malmö tingsrätt hänvisar dock till tidigare domar och godkänner bevisningen.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-23 Mordförsök i Tyringe i stort åtal mot gängkriminella

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se