torsjö live vers2

Trafikverket backar inte om reningsverkets detaljplan

Trafikverket backar inte om reningsverkets detaljplan

Detaljplanen för reningsverket i Hässleholm måste anpassas till Trafikverkets krav – om den ska drivas vidare. Det var kontentan av ett möte mellan kommunen, Trafikverket och länsstyrelsen som hölls på torsdagen. På onsdag ska Hässleholm Miljö få information om mötet för att kunna ta ställning.

Kommunen hade begärt mötet för att få svar på frågor kring yttrandena från Trafikverket och länsstyrelsen som båda till stora delar sågade planförslaget, främst för att det inkräktar på de korridorer som måste finnas kring järnvägen. Järnvägen som den ser ut idag är ett riksintresse, liksom höghastighetsbanan om den beslutas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Planhandläggare Andreas Ask berättar att Trafikverket inte ändrat sig i sak.

– Det var bara förtydliganden om vad man kunde planlägga för och inte. Det är egentligen ingenting som godkänns inom korridoren och de vill inte heller bekräfta befintlig användning genom planläggning, säger han.

Trafikverket accepterar inte förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm i nuvarande form. Det krockar med riksintresset järnvägen. Karta ur planförslaget

Problemet är inte bara den utvidgning av reningsverkets område som Hässleholm Miljö vill ha utan även vissa funktioner i nuvarande verksamhet. Slamvassbäddarna, som ligger närmast spåren, lär åtminstone delvis behöva flyttas vilken spårsträckning som än väljs. Trafikverket godkänner inte heller att byggnader planläggs inom reningverkets huvudområde utan vill att de ska kunna flyttas om det behövs. Hur mycket utrymme som kommer att behövas kring spåren beror till stor del på om höghastighetsjärnvägen blir av. Störst påverkan väntas om det blir ett centralt stationsläge i Hässleholm – vilket kommunen arbetar för. Dessa frågor får inga tydliga svar förrän lokaliseringsutredningen är klar nästa sommar.

En lösning, om detaljplanen ska drivas igenom i närtid, är att anpassa planområdet enligt Trafikverkets önskemål.

– Vi har lite alternativ som vi ska diskutera med Hässleholm Miljö. Därefter har vi förhoppningsvis ett svar, säger Andreas Ask.

Att försöka få igenom planen i nuvarande omfattning, som Hässleholm Miljö tidigare har hållit fast vid, är inte att tänka på, om man inte vill riskera att Trafikverket överklagar och att länsstyrelsen överprövar planen.

– Det skulle vi inte rekommendera. Vår inställning är att man måste anpassa planen på något sätt. Vad det innebär för deras syfte från början med planen och vad de uppnår om de ska inskränka området måste vi stämma av, säger Andreas Ask.

Om Hässleholm Miljö inte väljer att dra tillbaka sin ansökan om detaljplan kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden ändå besluta att lägga ner den.

– Nämnden har sista ordet efter förslag från antingen Hässleholm Miljö eller förvaltningen. Antingen blir det ändring eller avslut, säger Andreas Ask.

Han förklarar att tjänstemännen kommer att ge nämnden en avstämning efter mötet med Hässleholm Miljö. Hur snart det blir kan han inte säga.

– Vår förhoppning är att vi ska få någon form av ställningstagande redan på onsdag, hur vi ska hantera slutsatserna från Trafikverket och länsstyrelsen, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-11 Detaljplanen för reningsverket har gått i stå

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se