Gruppen-3a-328x120

Trafikverket backar inte om reningsverkets detaljplan

Detaljplanen för reningsverket i Hässleholm måste anpassas till Trafikverkets krav – om den ska drivas vidare. Det var kontentan av ett möte mellan kommunen, Trafikverket och länsstyrelsen som hölls på torsdagen. På onsdag ska Hässleholm Miljö få information om mötet för att kunna ta ställning. Kommunen hade begärt mötet för att få svar på frågor […]

13 döms för mordplaner – men frias i Tyringe och Hässleholm

13 av 15 åtalade gängkriminella döms av Malmö tingsrätt till fängelse för förberedelser till en rad mord på medlemmar i en konkurrerande falang i södra Sverige. Mycket av bevisningen består av meddelanden via den krypterade tjänsten Enchrochat som hackats av den franska polisen. Men de misstänkta frias för både ett mordförsök med automatvapen i Tyringe […]

M spräcker Skånebilden

INSÄNDARE. I media kan vi nu läsa att Moderaterna är eniga om att stoppa höghastighetstågen och med det så spräcker man nu den enighet som fanns i Skåne och överenskommelsen om infrastruktur, den så kallade Skånebilden. Sju kommuner, de så kallade tillväxtmotorerna/regionala kärnorna och region Skåne kom överens om byggandet av höghastighetsbanan mellan Malmö-Stockholm med […]

Även Sverige måste bidra

INSÄNDARE. Med meningen: ”Detta trots att våra så kallade ”utsläpp” ur globalt perspektiv är försumbara”, erkänner Ronny Larsson indirekt att vi har ett klimatproblem, men att våra spelar ingen roll. Jag har flera gånger försökt få dig att förklara vid vilket invånarantal ett land behöver ha för att inte bry sig om att ta hänsyn […]

Kalle Anka-kommunen

INSÄNDARE. Jag kan hålla med Torsten Nilsson om att trafiksituationen inte är bra på Järnvägsgatan. Men att öppna upp för trafik i båda riktningarna, utan att vidta omfattande och kostsamma åtgärder, förbättrar inte situationen. I min förra insändare efterfrågade jag om bussförarna hade tillfrågats om de vill ha trafik i båda riktningarna. Jag fick inget […]

Trädplantering och familjeplanering

INSÄNDARE. Det talas om koldioxidutsläpp och dessa utsläpps påstådda påverkan på klimatet. Begreppet klimat avser förhållande i atmosfären som kan påverkas av exempelvis solutstrålning och jordaxelns lutning. Detta över ”längre” tidsperioder. Klimatet påverkas således inte enbart av mänsklig påverkan. Stora förändringar i klimatet på jorden har ägt rum långt innan människor tog planeten i anspråk. […]