torsjö live vers2

Familjecentraler är viktiga

Familjecentraler är viktiga

INSÄNDARE. Måndag den 28 mars tar kommunfullmäktige i Hässleholm en ett viktigt beslut efter flera års utredning då man nu kommit överens med regionen om att lokalisera Familjens hus i större och rymligare lokal på T4-området.

Vi Kristdemokrater lyfter gärna fram familjen och pekar på hur den är en central del av varje persons uppväxt. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken måste vara delaktig och stötta alla typer av familjer oavsett bakgrund och förutsättningar. Människan, civilsamhället och familjen är grunden i samhället. Genom dem kommer goda värderingar till och förs vidare för att skapa ett fortsatt gott samhälle. Det är därför glädjande att Hässleholmarna snart kommer kunna åtnjuta en nyrenoverad familjecentral i T4-matsalen.

Vid en familjecentral samlas barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete på samma plats. Det gör att viktig samhällsservice för barnfamiljer kan ges på ett och samma ställe. Samtidigt kan familjecentralen vara en central del i arbetet att återetablera förtroendet till myndigheter hos dem som tidigare haft en problematisk relation till makthavare. För de som flytt från krig och misär kan kontakten samt den läkande handen som familjecentralens funktioner och anställda erbjuder vara en räddning. Det blir en viktig mötesplats som erbjuder stöd och ger goda möjligheter till social gemenskap som stärker både barn och vuxna.

Om vi kan stötta alla föräldrar genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom förebyggande arbetet kommer många delar av samhället att stärkas. Det behövs särskilt i dessa dagar då barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Familjen är samhället viktigaste byggsten och måste ges bästa möjliga förutsättningar att ge barn en trygg uppväxt. I familjen förs de goda värderingar som byggt vårt samhälle vidare till nästa generation – något som vi verkligen behöver idag med en otrygghet som breder ut sig i ett allt kallare och hårdare samhälle.

Kristdemokraterna har under flera år haft som mål att det ska finnas minst en familjecentral i varje kommun. Vår ambition har varit tydlig och resultatet har talat klarspråk. Det blir fler familjecentraler i de skånska kommunerna när Kristdemokraterna är med och styr.

Per Einarsson (KD),

regionråd för Kristdemokraterna i Region Skåne

Robin Gustavsson (KD),

ordförande för Kristdemokraterna i Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se