torsjö live vers2

Sverige påverkas negativt av de höga bränslepriserna

Sverige påverkas negativt av de höga bränslepriserna

INSÄNDARE. Mikael Damberg(S) föreslår en sänkning av skatten på drivmedel (bensin-diesel) med i storleksordningen 1 krona och trettio öre per liter. Vi behöver sänka skatten med 9:- kronor per liter på diesel och 6:- kronor per liter på bensin. Detta för att komma i nivå med övriga Europa.
Finansminister Damberg säger på regeringens hemsida: ”Vi skall använda styrkan i svensk ekonomi för att lösa de problem som Sverige brottas med.”
Ja Damberg det är dags att agera nu! Din okunskap om de vardagsproblem som vi gräsrötter har att brottas med är frapperande.
Damberg och hans parti tycks för övrigt inte kunna skaka av sig miljöpartiets fördärvliga inflytande. Något för oss gräsrötter att tänka på inför det kommande valet!
S, MP, C m.fl. har som bekant ett oeftergivligt ansvar för den situation som idag råder i Sverige med oacceptabla el- och bränslepriser. Detta på grund av en fördärvlig beskattning parat med bestämmelser om kostsam inblandning i bränslet.
Att politikerna skyller på världsmarknadspriset och talar om Putin-priser tyder enbart på dumhet, likgiltighet eller ren okunskap.
Sverige påverkas negativt av de höga bränslepriserna. Det gäller såväl enskilda människor som företagare. Ett enkelt exempel är en resa med den för många nödvändiga välsignade bilen till arbetet, affären eller annan nödvändig service. Är denna resa ca 10 mil innebär ”enbart bränslekostnaden” en merkostnad på ca 200:- kronor innan vi överhuvudtaget trätt innanför exempelvis livsmedelsbutikens dörrar.
Det som här tas upp är av största vikt för vårt lands ekonomi. Dagarna går och föga förvånande tycks de ansvariga politiker som bidragit till den situation uppstått drabbats av total handlingsförlamning.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se