Säg ja till Nato

INSÄNDARE. Ända sedan jag var barn (var 12 år när Sovjetunionen invaderade Tjeckoslovakien 1968) har jag trott att Sverige skulle få hjälp av USA och Nato om Sovjetunionen/Ryssland skulle anfalla Sverige. Även om vi visste att Sverige var alliansfria (”neutrala”) var det så som många av oss, som var barn på 60-talet, tänkte. I vuxen […]

Familjecentraler är viktiga

INSÄNDARE. Måndag den 28 mars tar kommunfullmäktige i Hässleholm en ett viktigt beslut efter flera års utredning då man nu kommit överens med regionen om att lokalisera Familjens hus i större och rymligare lokal på T4-området. Vi Kristdemokrater lyfter gärna fram familjen och pekar på hur den är en central del av varje persons uppväxt. […]

Sverige påverkas negativt av de höga bränslepriserna

INSÄNDARE. Mikael Damberg(S) föreslår en sänkning av skatten på drivmedel (bensin-diesel) med i storleksordningen 1 krona och trettio öre per liter. Vi behöver sänka skatten med 9:- kronor per liter på diesel och 6:- kronor per liter på bensin. Detta för att komma i nivå med övriga Europa.Finansminister Damberg säger på regeringens hemsida: ”Vi skall […]

Säg nej till Nato

INSÄNDARE. Liberalerna förespråkar ett medlemskap i den militära stormakten Nato. Ett beslut som borde diskuteras av alla och envar i vårt land. Hela mitt liv har jag varit glad och stolt att vi bor i ett land som har haft fred mer än något annat land eller i absoluta närheten av detta påstående. Att stå […]

Varför inte tänka ett steg längre?

INSÄNDARE. Ronny Larsson skriver att politikerna ska sänka skatten på el (inte hur mycket) och på bensin och diesel med minst 8 kronor. Inte ett ord hur det ska betalas. Kristersson vill att skatten ska sänkas med 5 kronor. Ej heller han hur det ska betalas, rena valfläsket. Jag trodde i min enfald att han […]

Infrastruktur för ett Sverige i balans

INSÄNDARE. Transportpolitikens övergripande mål är att “säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Till det kommer bl a ett funktionsmål. Funktionsmålet understryker ”att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet” och ”bidra till utvecklingskraft i hela landet.” Precis som Sydsvenska Handelskammaren […]