torsjö live

Regeringen klarar inte att hålla landet säkert

INSÄNDARE. 17 personer mördades i gängkrig i Sverige mellan januari och mars. Det är den dödligaste inledningen på ett år någonsin. Det borde inte komma som en överraskning. Sedan 2011 har skjutvapenmorden tredubblats och sedan 2017 har över 1 700 skjutningar skett. Det innebär ungefär en skjutning om dagen och ett mord i veckan. Kristdemokraterna […]

Olika livssituationer kräver olika bostäder

INSÄNDARE. Vi i Miljöpartiet värnar om Hässleholms medborgare, ekonomin samt livskvalitén. Förtätningen är något som Miljöpartiet förespråkar eftersom det behövs nya och fler bostäder i Sverige. Genom förtätning kan det byggas med närhet till befintlig infrastruktur, service och handel. Samhällets totala kostnader minskar när befintlig infrastruktur används, jordbruksmark tas inte i anspråk och de boende […]

SD markerar mot sent utlämnade handlingar

INSÄNDARE. Vi ledamöter i miljö – och stadsbyggnadsnämnden har länge reagerat negativt på att handlingarna inför våra nämndsmöte lämnas ut alltför sent. Detta gör att tiden för att sätta sig in i ärendena blir kort och risken för att fatta bristfälliga beslut ökar. Under förra mötet yrkade vi på bordläggning i samtliga ärende, vilket hade […]

Bryr sig politiker om medborgares väl och ve?

INSÄNDARE. Under tiden våra ”välbevakade” politiker orerar utan att agera ser vi gräsrötter våldet breda ut sig i vårt samhälle. Om detta våld rapporteras dagligen i media. Våldsbekämpning kräver sannolikt mer konkreta åtgärder än tomt prat. Måhända ska vi till att börja med undvika att ”importera” våld. Vi ser extrema religösa rörelser med religiös koncensus […]