Gruppen-3a-328x120

SD markerar mot sent utlämnade handlingar

SD markerar mot sent utlämnade handlingar

INSÄNDARE. Vi ledamöter i miljö – och stadsbyggnadsnämnden har länge reagerat negativt på att handlingarna inför våra nämndsmöte lämnas ut alltför sent. Detta gör att tiden för att sätta sig in i ärendena blir kort och risken för att fatta bristfälliga beslut ökar. Under förra mötet yrkade vi på bordläggning i samtliga ärende, vilket hade inneburit en chans för ledamöterna att mer nogsamt läsa in sig och diskutera med sina partigrupper. Våra ledamöter i nämnderna är oftast fritidspolitiker och har inte sällan heltidsjobb med flera åtaganden vilket gör att framförhållning är viktig för att få livspusslet att gå ihop.

Detta med att diskutera med partigruppen inför ett möte ligger oss Sverigedemokrater speciellt varmt om hjärtat. Dialogen vi uppnår på dessa gruppmöten ligger sen till grund för vilken linje vi ska driva. SD är ett gräsrotsparti och vet vikten av interndemokrati samt att gå i takt med våra väljare.

Vår aktion i nämnden ledde till att rutinerna ska ses över vilket får ses som en liten seger. Även om våra förslag om bordläggning röstades ner av majoriteten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Med hopp om en mer demokratisk arbetsordning framledes,

Paul Thurn (SD)
1 vice ordförande miljö – och stadsbyggnadsnämnden
Ulf Berggren (SD)

Gruppledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se