Gruppen-3a-328x120

Olika livssituationer kräver olika bostäder

Olika livssituationer kräver olika bostäder

INSÄNDARE. Vi i Miljöpartiet värnar om Hässleholms medborgare, ekonomin samt livskvalitén. Förtätningen är något som Miljöpartiet förespråkar eftersom det behövs nya och fler bostäder i Sverige. Genom förtätning kan det byggas med närhet till befintlig infrastruktur, service och handel. Samhällets totala kostnader minskar när befintlig infrastruktur används, jordbruksmark tas inte i anspråk och de boende behöver inte använda bilen för sina vardagssysslor. Genom produktion av nya bostäder förenklas flyttkedjan, där äldre som vill kan flytta från villor som kan köpas av familjer.

Kristdemokraternas Simon Berneblad samt André Lådö säger i sitt inlägg i Norra Skåne (lördagen den 9 april 2022) att de vill satsa på människornas legitima önskemål. De menar att majoriteten av unga drömmer om att köpa ett eget småhus eller radhus.

Som politiker kan vi inte styra så att bara en typ av bostad finns tillgängligt. Olika livssituationer kräver olika bostäder. Kommunen behöver både bostadsrätter och hyresrätter.

Vi i Miljöpartiet har en bostadspolitik som inkluderar alla samhällsgrupper, även singelhushåll, ensamstående föräldrar, studenter, långtidssjukskrivna, låginkomsttagare och många andra som behöver få tillgång till en bostad. Stadsutvecklingen behöver vara fokuserad på inkludering, hållbart och jämlikt samhälle. Tror Kristdemokraterna att samhället enbart består av kärnfamiljer och höginkomsttagare?

Arberesha Sabani (MP)
Ledamot i kommunfullmäktige

Håkan Björk (MP)
Ordförande i Miljöpartiet de Gröna Hässleholm

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se