logga-ligg-tjock

Bryr sig politiker om medborgares väl och ve?

Bryr sig politiker om medborgares väl och ve?

INSÄNDARE. Under tiden våra ”välbevakade” politiker orerar utan att agera ser vi gräsrötter våldet breda ut sig i vårt samhälle. Om detta våld rapporteras dagligen i media.

Våldsbekämpning kräver sannolikt mer konkreta åtgärder än tomt prat. Måhända ska vi till att börja med undvika att ”importera” våld. Vi ser extrema religösa rörelser med religiös koncensus välkomnas till det vi gärna vill kalla vårt ”utvecklade” svenska samhälle. Dessa rörelser utövar inför våra ögon våld mot kvinnor och oliktänkande. Vi ser också grupper utövande blodshämnd i vårt land. Den sortens våldsutövning trodde vi måhända tillhörde ett historiskt förflutet.

Det talas gärna om att olika kulturer berikar varandra. Detta kan förvisso vara sant. Det våra politiker ställt till med i Sverige talar dock ett helt annat språk.

I Sverige råder värdslig koncensus, inte religiös sådan. Rättesnöret i dessa sammanhang torde således vara Sveriges Rikes Lag och ingenting annat.
Låt oss fastslå att i Sverige har polismakten våldsmonopol. Polisen kan således om man finner detta nödvändigt utöva våld. En effektivt arbetande polis ska därför ha resurser för att se till att kriminella individer eller organisationer inte våldför sig på sina medmänniskor vare sig det gäller liv, egendom eller på annat sätt.

Alla typer av brott mot Sveriges Rikes Lag skall och måste med kraft beivras och också med polisiär närvaro förebyggas.

Nu, och detta är väl känt, har Sverige i förhållande till ett flertal andra länder en mycket låg polistäthet. Dock kan vi medborgare-gräsrötter i olika sammanhang med egna korpgluggar se politiker omgivna och bevakade av Säpos gorillor.

Kära politiker, är ni rädda syssla då med något annat än politik!

Ni politiker som är så benägna till prat om att prioritera se då till att göra det! Visa mod och integritet!

Prioritera bort Säpos runt er politiker svärmande gorillor, och se istället till att polisen får dom resurser man behöver. I en demokrati förutsätts alla såväl politiker som medborgare-gräsrötter kunna röra sig fritt i samhället utan rädsla för att utsättas för våld.

En i olika sammanhang väl synlig polismakt förutsätts förhindra våld redan innan våldssituationer uppstått.

Den typ av Säpo-bevakning vi nu har av våra politiker signalerar dessvärre uppgivenhet inför hotet om våld och terror. Makthavarnas säkerhet tycks långt viktigare än folkets.

Polisens arbete är som nämnts i grunden knutet till upprätthållandet av lagen som reglerar samspelet mellan oss medborgare-gräsrötter om vilka de i första meningen i Sveriges Rikes Lag sägs att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Det folk, de gräsrötter, de medmänniskor, som åsidosätts av okänsliga och omedvetna politiker borde istället omfattas av verklig omtanke följt av handling.

Till sist Sokrates:
-Det finns bara ett gott, kunskap, och ett som är ont, ignorans. –

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se