torsjö live

Vill övervaka tunneln under Viaduktgatan

Vill övervaka tunneln under Viaduktgatan

Polisens tillfälliga bevakningskameror på Götagatan och Viaduktgatan ersätts av permanenta kameror som bevakar tunneln under Viaduktsgatan, om kommunens ansökan beviljas. Foto: Jonathan Önell

Hässleholms kommun har ansökt om att permanent få kamerabevaka tunneln under Viaduktgatan, mellan de två områden som de senaste månaderna varit utsatta för flera skjutningar och sprängningar. Men det har hänt mycket här tidigare också. Enligt polisens statistik har 125 brott eller incidenter anmälts sedan den 1 januari 2021. Kommunen har bifogat listan i sin ansökan till Integritetsskyddsmyndigheten.

Enligt kommunens ansökan verkar polisens tillfälliga kameror, som sattes upp efter skjutningarna i april, ha fått effekt både vad gäller deeskalering av våld och att boende i området upplever ökad trygghet. Syftet med kommunens kameror ska vara detsamma.

– Ändamålet med bevakningen är att förebygga och beivra brott samt att trygga gång- och cykeltrafikanters passage genom tunneln, skriver kommunens säkerhetsavdelning i ansökan.

Ansökan gäller två kameror som ska vara igång alla kvällar och nätter, klockan 18 – 06. En av anledningarna till att just tunneln bevakas och inte bostadsområdena, som polisens kameror bevakar, är att kamerorna kan placeras på kommunägda lokaler. Den ena är härbärget bakom Coop-butiken och den andra är före detta Klockareverkstaden på andra sidan tunneln.

Enligt kommunen är behovet av kamerabevakning större än riskerna, med tanke på antalet störningar och brott inom området. Bildmaterialet föreslås sparas i 30 dagar för att kunna användas i eventuella brottsutredningar.

Enligt ansökan kommer områden där det finns risk att den enskildes integritet kan kränkas att maskeras. Detta verkar gälla vissa platser som i så fall kommer att maskas. Ansökningsblanketten ger också som exempel att mjukvara som maskerar den bevakades ansikte kan användas.

Valet av bevakningstid ska också minska risken för integritetskränkning eftersom den ligger efter arbetstid för de flesta. Ett annat skäl för att välja kvällar och nätter är att de flesta brott och incidenter sker då. Enligt sammantällningen anmäldes ett stort antal narkotikabrott, de flesta eget bruk och innehav, men även överlåtelse. Skadegörelse och stölder verkar vara vanliga brott. Ett fall av grov mordbrand och flera fall av olaga hot, misshandel och hemfridsbrott har också anmälts.

Berit Önell

Läs mer:

2022-04-21 Kameror på plats i problemområde

2022-06-05 Pojke hittad skjuten på Götagatan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se