torsjö live vers2

Klart vatten vid badplatserna – men algerna kvar vid Sjörröd

Klart vatten vid badplatserna – men algerna kvar vid Sjörröd

Nu är vattnet klart igen vid stranden i Mjölkalånga i västra delen av Finjasjön. Foto: Carl-Johan Månsson

Vattnet är nu åter klart vid Björkviken och Mjölkalånga badplats vid Finjasjön samt vid Bjärlångens badplats. Det konstaterade fritidskontorets personal på både måndagen och tisdagen och därför togs skyltarna om avrådan från bad bort på tisdagen.

Men vid Sjörröd är vågorna fortfarande gröna av alger och vid gamla “Finjasjöbaden” varnas för bad vid algblomning, trots att det enligt kommunen inte längre finns någon badplats där.

Björkviken har haft avrådan från bad sedan veckan före midsommar, Mjölkalånga nästan lika länge. Men nu är skyltarna borta.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Vid kommunens besiktning av badplatserna på tisdagen togs även sedvanliga vattenprover som ska visa om det finns bakterier i vattnet. Analyserna av dessa dröjer dock några dagar.

Kommunen avråder inte längre från bad vid Björkviken.

Bengt Andreasson, arbetsledare på fritidskontoret, förklarar att algblomningen inte går att ta prov på utan det görs en okulär besiktning av mängden alger.

– Det finns ingen anledning att ha skyltarna kvar om vattnet är klart vid badplatserna. Sedan kan det givetvis ändå finnas algblomning ute i sjöarna, säger han.

Algblomningarna är värst i Sjörrödsviken, bild från den 20 juli.

I Sjörrödsviken där Maglekärrsbäcken, som tar emot renat avloppsvatten från Hässleholms reningsverk, har sitt utlopp är det som vanligt störst förekomst av alger. Förra veckans färgkaskad av olika gröna och blågröna alger har nu övergått till en mörkgrön vattenmassa. Det stinker fortfarande vid stranden. I området sitter en skylt som varnar för algblomning, men enligt Bengt Andreasson har fritidskontoret inte satt upp den.

– Jag känns inte vid den. Sådana skyltar satt tidigare vid Björkviken, men vi har ändrat text och även lagt till engelska. Detta kan vara en av de gamla skyltarna. Någon från tekniska kontoret har kanske bett att få den. Eller kanske den flutit dit under översvämningen, säger han.

Skylten varnar för bad vid algblomning, men enligt kommunen finns ingen badplats och vem som satt upp skylten är oklart.

Han betonar att det inte finns någon badplats vid Sjörröd. Därför sätter fritidskontoret inte upp skyltar relaterade till bad. Tidigare kom en symbol för badplats upp vid sökningar på internet, bland annat på Googles karta, vilket Frilagt uppmärksammat, men denna har nu tagits bort. Namnet ”Finjasjöbaden” finns dock kvar.

– Vi ska givetvis inte göra reklam för något som kommunen inte har ansvar för. Sedan har var och en också ett egenansvar, säger Bengt Andreassson som dock inte själv sett kartorna.

Berit Önell

På tisdagen var vågorna vid Sjörröd mörkt gröna av alger.

Läs mer:

2016-07-21 Algblomning och fiskdöd i Finjasjön

2022-07-21 Algblomning även i Bjärlången

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se