logga-ligg-tjock

Kortsiktigt behöver Sverige inte mer el

Kortsiktigt behöver Sverige inte mer el

INSÄNDARE. Det är inte någon direkt akut brist på producerad elenergi i Sverige. Den 11 augusti kunde vi t.ex. i våra nyhetsmedier läsa att Sverige var EUs största nettoexportör av el, varav en hel del passerar rakt igenom elområde 4. På årsbasis är t.o.m. elområde 4 nettoexportör av el.

Istället är det själva prissättningssystemet som vi, d.v.s. våra politiker, har infört som är uppåt väggarna. Svenska folket är grundlurade och fås att tro att produktionspriset på el i Sverige på något sätt motsvarar vad elkunden får betala. Men så är det inte alls.

Eftersom vi har elkablar mellan elområde 4 och bl. a. Tyskland så kan t ex Vattenfall exportera el till Tyskland. Och i Tyskland, men inte i Sverige, är elproduktionspriset skyhögt beroende på tyskarnas s.k. Energiewende. Tyskarna har fasat ut både kol- och kärnkraft för att gå över till gaskraft (och vindkraft). Och sedan kom Putin!

Nu har vi i Sverige ett prissättningssystem som tillåter t.ex. Vattenfall att debitera sina svenska elkunder i elområde 4 samma pris som de maximalt kan ta ut för sin tyska elexport. Vi i elområde 4 betalar alltså tyska elpriser, som ligger skyhögt över det svenska produktionspriset.

Ett sätt att komma runt detta är att använda dubbla prissättningssystem i Sverige. Ett inhemskt pris baserat på verklig produktionskostnad för den el som både produceras och förbrukas inom Sverige. Ett annat system för den el som exporteras/importeras.

För EU blir det ingen som helst skillnad mot dagens system. Men för de svenska elkunderna, speciellt i elområde 4, skulle det bli en avsevärd prissänkning.

T.ex. förre vd:n för Eon, Bengt Ekenstierna, har vid ett flertal tillfällen framfört detta. Och han menar också att det inte behöver bryta mot EUs regelverk. Den 11 augusti framförde också Vänsterpartiets ledare, Nooshi Dadgostar, samma förslag. Och fick naturligtvis omgående höra att förslaget var omöjligt att genomföra med lite luddiga hänvisningar till EU.

Men kan vi subventionera våra svenska elkunder, som Sverige gjorde under den gångna vintern, så måste vi väl också kunna sätta våra egna inhemska elpriser?

Som alltid är det nog i stället de olika aktörernas ekonomiska vinning på vårt nuvarande system som är bromsklossen. T.ex. har Svenska kraftnät, enligt sin egen senaste ekonomiska rapport, fram t.o.m. mars 2022 dragit in 34 miljarder på vårt prissättningssystem. Placerat på ett konto hos Riksgälden.

Och enligt uppgift, dock ej verifierad, var differensen mellan spotpriset, som vi betalar efter, och det verkliga produktionspriset för den el som producerades i Sverige under första halvåret 2022 makalösa 70 miljarder kr! Grattis Vattenfall m.fl.!

Lars-Göran Johansson

Läs också:
Ulf Nilsson: Nu behövs snabb och billig el snarare än kärnkraft

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se