logga-ligg-tjock

Bakterieexplosion i Finjasjön nonchaleras – varken utredning eller åtgärder

Bakterieexplosion i Finjasjön nonchaleras – varken utredning eller åtgärder

Förra veckans vattenprover från Björkvikens och Mjölkalångas badplatser vid Finjasjön visade att bajsbakterien intestinala enterokocker snabbt brett ut sig i sjön. Värdena gick från normala till åtta gånger otjänligt mellan provtillfällena. Dubbel avrådan på grund av såväl bakterierna som pågående algblomning råder alltsedan dess på båda badplatser. Bakterien kan orsaka såväl magsjuka som allvarliga infektioner och är antibiotikaresistent. Avvikelsen har noterats och förbryllar såväl fritidskontoret som miljökontoret, men ingen av dem ser det som sitt ansvar att utreda saken vidare, vilket Havs- och vattenmyndigheten förskriver att kommunerna skall göra i fall som detta. Åtgärder kan bli aktuellt, beroende på utfallet av omproven, men varken fritidskontoret eller miljökontoret ser det som sin uppgift att hitta lösningar.

Bengt Andreasson är arbetsledare på fritidskontoret och ansvarade för provtagningen i Finjasjön.

– Vår uppgift är att se till att vi vet vad vi har för vatten på kommunala badplatser, och om nödvändigt gå ut med avrådan, säger han.

Avrådan för bad råder vid både Björkviken och Mjölkalånga badplatser. Foto: Urban Önell

– Om det visar sig att vattnet är tjänligt med anmärkning, eller som i detta fall otjänligt, är nästa steg att vi tar omprov och håller oss uppdaterade om situationen.

Provresultaten lämnas in till Havs- och vattenmyndigheten som lägger ut dem på sin hemsida. Mer än så är inte deras uppgift.

– Vi följer direktiven vi har, tar till och med prov oftare än vad som krävs, och arbetar för att det skall vara så säkert för våra besökare som möjligt.

Tre provtagningar per säsong är direktivet för badplatser som inte är EU-bad. Fritidskontoret tar åtminstone fyra, vilket innebär cirka tre till fyra veckor mellan varje provtagning. I Lursjön som är ett EU-bad tas fem prover per säsong.

I detta fall var tre veckors mellanrum bevisligen för länge. Bakteriehalterna gick från fullt normala till långt över gränsen för otjänligt mellan provtillfällena. Vore det inte för att avrådan redan råder för badplatserna vid Finjasjön på grund av algblomning hade många oanade badgäster, somliga kanske med öppna sår eller nedsatt immunförsvar, exponerats för de mycket höga bajsbakteriehalterna.

Om förutsättningarna i Finjasjön fordrar utökade kontroller i framtiden kan Bengt Andreasson inte svara på.

– Det är jag inte kapabel till, och jag vill inte spekulera heller, säger han.

Det besynnerliga i att värdena på båda badplatserna var exakt desamma är inte heller något han kommenterar.

– Jag kan inte svara på det. Det ser kanske exakt likadant ut i hela Finjasjön? Jag reagerade också på det, säger han.

Att utreda saken eller att komma med förslag på åtgärder ligger utanför hans ansvarsområde.

– Vidare åtgärder ligger långt över mitt huvud, säger han.

Den multiresistenta bakterien intestinala enterokocker ger vanligen symptom som kräkningar eller urinvägsinfektion men kan även orsaka allvarligare infektioner. Bild: CDC/ Pete Wardell.

Henrik Samevik som är avdelningschef anser sig inte heller kapabel, och hänvisar själv tillbaka till Bengt Andreasson.

– De har precis varit där och tagit omprov, säger han på tisdagen.

Vem har ansvar att utreda?

– Det är en större fråga för hela kommunen, säger han.

Vad är ert ansvarsområde?

– Badplatsen som samlingsplats är vårt ansvar. Vi klipper gräs, plockar undan, ser till att parkering fungerar, informerar allmänheten och gör besiktningar och provtagningar, säger han.

Carina Westerlund är vikarierande miljöchef på miljökontoret som har tillsynsansvaret över fritidskontoret.

Hon tycker själv inte att händelsen skall överdramatiseras.

– Sådana här saker kan ju hända. Det var dock vanligare förr när bryggan var ute och fåglarna satt där.

Att Miljökontoret kommer att agera är inte sannolikt.

Snarare faller det i första hand på verksamhetsutövaren för badplatserna, fritidskontoret, att komma med förslag på åtgärder, vilka man sedan genomför i samråd med miljökontoret.

– Det är verksamhetsutövaren själv i första hand som gör egna kontroller och föreslår åtgärder, säger hon.

– Vi har endast tillsynsansvaret, men sedan kanske fritidskontoret inte har rådighet över allting.

Att provsvaren var exakt desamma på båda badplatser kan hon inte heller kommentera.

– Man kan inte dra några slutsatser. Vi väntar på provsvaren.

Ni har väl några rutiner på plats, kan man inte säga på förhand vad ni kommer göra om proverna är fortsatt dåliga?

– Nej det kan man nog inte säga. Vad som händer beror på vad proverna visar och andra omständigheter runtomkring.

Om vattnet blir bättre kommer ni då inte att utreda varför det blev så höga värden, och hur det kunde ske så snabbt?

– Nej.

Och du tror inte att någon annan på kommunen kommer att göra det?

– Jag tror ingenting om någon annan på kommunen! Men det är ju ingen annan vad jag kan se. Sedan används ju det här som underlag i det vidare Finjasjöarbetet, säger hon.

Och Finjasjögruppen kommer inte heller göra något, för de arbetar långsiktigt och kan bara komma med förslag?

– Just precis.

Miljökontoret har dock befogenhet att tvinga fram åtgärder, och måste enligt lag agera om det finns fara för miljö eller hälsa.

Både miljökontoret och fritidskontoret kommer alltså med största sannolikhet låta saken bero.

Jonathan Önell

Läs också:
Explosion av farliga bakterier gör Finjasjövattnet otjänligt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se