torsjö live vers2

Laddstolpar för elbilar och kylsystem i äldreboenden får vänta

Laddstolpar för elbilar och kylsystem i äldreboenden får vänta

Det blir varken fler laddstolpar för hemtjänstens elbilar eller kylsystem på äldreboenden i Hässleholms kommun inom den närmaste framtiden. Med den motiveringen beslöt majoriteten i kommunfullmäktige på måndagskvällen att återkalla sina uppdrag som gavs i november 2020. Oppositionen var mycket kritisk och menade att ärendena redan var förberedda och kunde verkställas när som helst.

Vid sammanträdet försäkrade tekniska nämndens ordförande Ulf Berggren (SD) också att den nedrivna ytterväggen på Sösdala simhall ska byggas upp igen snarast möjligt.

Det var lite rörigt på podiet innan sammanträdet kom igång.
Sven Röstin, präst i Vittsjö, predikade om kärlek för kommunfullmäktiges politiker i gudstjänsten före sammanträdet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Årets första kommunfullmäktige föregicks traditionsenligt av gudstjänst för ledamöterna i Hässleholms kyrka och samkväm med räksmörgåsar i församlingshemmet. Sammanträdet startade därför senare och blev kortare än vanligt.

L, S, V, MP och C ville alla att uppdragen om laddstolpar och kylanläggningar skulle ligga kvar och reserverade sig mot besluten. Majoriteten i form av SD, M och KD förklarade att de istället vill göra ett omtag. Tekniska nämndens ordförande Ulf Berggren (SD) sa också att det inte behövs något uppdrag från fullmäktige.

– Vi löser det ändå, sa han.

Enligt handlingarna har Hässlehem, som äger de flesta av äldreboendena, sagt att installationerna inte är aktuella för närvarande på grund av att nya beräkningar visat att kostnaderna skulle bli betydligt högre än vad som tidigare bedömts. Men flera av ledamöterna från oppositionspartierna gick upp i talarstolen och sa att de fått andra besked från Hässlehem.

– De väntar bara på en beställning, sa Thomas Haraldsson (L).

Kommunfullmäktiges första sammanträde för året i kulturhusets röda salong blev kort men intensivt.
Thomas Haraldsson (L).

Han förklarade att de första beräkningarna bara gällde materialpriset på laddstolpar.

– Nu hade de räknat på en komplett installation. Självklart blir det dyrare. Om vi väntar blir det ännu dyrare, sa han.

Dessutom har elbilar redan köpts in. När laddstolparna inte räcker till använder hemtjänstpersonalen enligt Haraldsson förlängningssladd och en elkabel dras genom fönstret.

Dolores Öhman (MP) berättade att hon varit glad att uppdragen skulle minska klimatpåverkan och ge säker drift av verksamheten.

– Men nu kapitulerar man och det går inte att få igenom ett beslut från fullmäktige. Varför finns vi här idag?

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) kunde inte förstå att uppdrag från kommunfullmäktige ska återkallas för att de som ska utföra dem inte gjort det.

Varnade för brandrisk

Dolores Öhman (M).

– Då ska vi väl istället kavla upp ärmarna tillsammans och se till att de genomförs, sa hon.

Anders Edwall (C ) betonade att uppdraget gällde att installera säkra lösningar för laddning av elfordon. Han varnade för brandrisk om bilarna laddas via förlängningskablar för att det inte finns laddstolpar.

– Det här är kärnverksamhet, det är här det ska satsas pengar, sa han och påminde om att det snart bara finns elfordon, oavsett vad man tycker om det.

– Vill man inte verkställa beslut från kommunfullmäktige?

Dolores Öhman undrade varför inte de styrande svarade när oppositionen anklagade dem för så allvarliga saker.

– Jag tycker att hemtjänstpersonalen och de äldre förtjänar svar, sa hon.

Trillat mellan stolarna

Lena Wallentheim (S).

Då gick kommunalrådet Lina Bengtsson (M) upp.

– Det här är ett bevis på att det inte riktigt gått som det skulle. Det har oppositionen helt rätt i. Det skulle självklart varit gjort. Men nu är det en ny mandatperiod och ett nytt styre. Vi har lyssnat på tjänstepersonerna. Av det och av denna debatt kan vi dra lärdom. Vi kanske inte hanterar det så här nästa gång. Men detta innebär inte att frågan är död. Som Ulf Berggren säger: Om det behövs får vi göra det. Då får vi ta ett omtag, sa hon.

Joachim Fors (S) undrade om hon verkligen menade att en nämnd som fått ett uppdrag och inte brytt sig om att utföra det kommer undan. Hon svarade att det som hon såg det inte handlade om att komma undan.

– Det har trillat mellan stolarna och bollats mellan omsorgsnämnden och tekniska nämnden.

Lina Bengtsson (M).

Thomas Haraldsson undrade varför det behövs ett omtag.

– Vi får väl ändå betala för projekteringen? Jag förstår inte alls hur ni tänker. Beställ stolparna bara så de kan ladda sina bilar!

Christer Welinder (S) menade att pengarna till uppdragen försvann i de styrandes budget.

Voteringen slutade 35-26 till förmån för kommunstyrelsens förslag, alltså att återkalla uppdraget om laddstolpar. Uppdraget att utreda förutsättningarna för installation av kylsystem i kommunens särskilda boenden slutade exakt likadant efter en lika hetsig debatt.

– Vad är de årsrika värda? Någon kanske till och med avlider på grund av värmeslag, varnade Thomas Haraldsson.

Solfilm är redan installerad på de flesta boendena som ett första steg, men anses inte ge tillräcklig temperatursänkning. Nästa steg skulle vara kylbatteri och separata kylaggregat i gemensamma utrymmen utfirån omsorgsnämndens prioriteringsordning.

Inga gratis broddar till äldre

Även ett tidigare kommunfullmäktigebeslut om kostnadsfria broddar till äldre invånare revs upp. I detta fall var motiveringen kostnaden, beräknad till två miljoner kronor det första året och därefter knappt 100 000 kronor per år.

Hanna Nilsson (SD).

– Jag trodde att SD var med på detta. Men tydligen har ni hittat en annan verklighet när ni kommit i ledande ställning, sa Lena Nilsson (S) som skrivit motionen.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) bekräftade att hon från början tyckte att det var ett jättebra förslag, men att det ekonomiska läget nu är ett annat.

– Vi måste satsa på det som verkligen är kärnverksamhet. Det här är en så pass rimlig kostnad att de äldre kan klara det själva. Jag hoppas att du har respekt för den otroligt svåra situation vi står inför, sa hon.

Lena Nilsson försäkrade att hon visst respekterade det, men att man ibland måste satsa för att spara på annat sätt. Exempelvis för att hindra fallolyckor bland äldre som kan leda till stora kostnader.

Lena Nilsson (S).

För L, M och FV verkade ett nej till broddarna mer en ideologisk än en ekonomisk fråga: De äldre kan ta eget ansvar för detta.

– Vi tycker inte att det är kärnverksamhet, sa Ernst Herslow (FV) som hittat broddar för 59 kronor på nätet, inklusive frakt.

Men Urban Widmark (M) menade att det också handlade om ekonomiska prioriteringar.

– Kostnaden motsvarar fyra undersköterskor, sa han.

Voteringen slutade 38-23. S, V, MP och C reserverade sig mot beslutet.

Thomas Haraldsson fick vid detta sammanträde inte svar på sin interpellation om nedläggningen av Europaforum. Men de tre frågorna från S besvarades.

Väggen var en risk för allmänheten

Ulf Berggren berättade att den nedrivna ytterväggen på Sösdala idrotts- och simhall ska byggas upp igen. Den revs efter beslut i september för att den var i så dåligt skick att det bedömdes som en risk för allmänheten, särskilt eftersom en skola ligger nära.

– Ingen kunde garantera att den inte skulle falla av sig själv, förklarade han.

Ulf Berggren (SD).

Han säger att det nu handlar om infästningar som måste tillverkas enkom för att passa till väggen. Exakt hur lång tid det tar är oklart, men enligt Ulf Berggren kan det röra sig om sex-åtta veckor.

Joachim Fors tackade för svaret och drog slutsatsen att avsikten inte är att riva byggnaden.

– Sösdalaborna och jag ser fram emot att se en vägg på plats istället för en blå presenning med en massa hål i, sa han.

Anna Wallentheim (S) fick det korta och tydliga svaret från Hanna Nilsson att kommuninvånarna ska få information om möjligheten att delbetala räkningar till kommunen. Lena Wallentheim fick besked om att kommunen i nuläget inte ska engagera sig i frågan om nya järnvägsspår mellan Hässleholm och Lund.

– Vi i styret är väldigt positiva till två nya spår. Just nu är projektet avslutat, men om det kommer nya direktiv eller beslut kommer vi givetvis se till att vara delaktiga i den mån det behövs, förklarade Hanna Nilsson.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Läs mer:

2023-01-27 En riven yttervägg på Sösdala simhall och andra frågor

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se