torsjö live vers2

Markköp till endurobana ska utredas mer

Markköp till endurobana ska utredas mer

Kommunens köp av mark för 9,5 miljoner kronor till enduroklubben får vänta. Kommunstyrelsen beslöt i veckan om återremiss för ytterligare utredning av kostnaden för sidoavtal om att tömma sopor och bekämpa invasiva arter i 50 år.

Enduroklubben FMCK får vänta på en ny bana. Kommunstyrelsen har återremitterat förslaget om markköp för ytterligare utredning. Foto: Urban Önell

Kommunfullmäktige beslöt i mars att återremittera frågan för att ledamöterna ska få ta del av en värdering av marken som består av två fastigheter. Två värderingar gjordes redan under hösten, men ingick inte i beslutsunderlaget. Den ena säger att fastigheterna på totalt 59 hektar är värda 7,3 miljoner kronor, den andra 9,0 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt förslaget till beslut ska kultur- och fritidsnämnden få 60 000 kronor per år för att sköta utökad soptömning i strövområdena Vedema och Möllerödssjö. Vad bekämpningen av den invasiva arten parkslide kommer att kosta är oklart, men 1,1 miljoner kronor beräknas i ett första skede.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M).
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).
Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) är besviken.

– Vi har varit helt överens om detta, men nu var det bara SD och KD som sa ja, konstaterar hon.

Hon påminner om att det är M med kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars Johnsson i spetsen som drivit affären från början.

– Vi i SD är väldigt oroliga för att det inte ska bli av alls nu, säger hon.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) säger att M fortfarande är för köpet för att hitta en lösning för enduroklubben FMCK som idag har en tillfällig bana på Hässleholm Nord. Men hon skulle önska att det funnits ett besked om tillstånd så att klubben verkligen får köra på den nya platsen utanför Tyringe.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

– Jag trodde att det fanns ett förhandsbesked. Vi vill bara säkerställa att allt blir klart, säger hon.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) instämmer.

– Det är bra att veta för vi köper ju in marken för det ändamålet, säger hon.

– Köpet blir ifrågasatt om klubben inte får tillstånd, så det är ganska bra om man kan få det prövat innan.

Men återremissen gäller alltså sidoavtalen som säljaren, stiftelsen Skånska Landskap, hade som villkor för affären.

– De har sagt att det är detta som gäller, annars blir det ingenting. De ville egentligen inte sälja, säger Hanna Nilsson.

Investeringskostnaden beräknas till totalt 10,8 miljoner kronor plus 1,1 miljoner för en större engångsinsats mot invasiva växter vid Möllerödssjö. Driftkostnaden beräknas till 60 000 kronor per år för soptömning plus okänd kostnad för fortsatt bekämpning av invasiva växter. FMCK ska enligt förslaget få använda marken genom ett nyttjanderättsavtal utan avgift.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-04 Kommunen kan köpa mark för tio miljoner till FMCK

2023-03-28 Fullmäktigedebatter i skuggan av politisk kris

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se