torsjö live

SD sätter partiets intressen före kommunens

SD sätter partiets intressen före kommunens

INSÄNDARE. Efter att kommunen hamnat i en politisk kris till följd av Sverigedemokraternas ickeagerande i samband med Hanna Nilssons olämpliga uttalande gällande kommunen, dess tjänstepersoner och politiska kollegor, så väljer Sverigedemokraterna att i en insändare uttala att de känner en stark oro för att Moderaterna inte ska kunna driva moderat politik. Denna oro borde Sverigedemokraterna tagit itu med tidigare. Sverigedemokraterna har trots att de tidigare samarbetspartierna påpekat att de inte kan ingå i ett majoritetsstyre med Hanna Nilsson som kommunstyrelsens ordförande eller på ledande position inte alls hörsammat vad som sagts. Sverigedemokraterna har även valt att inte lyssna på medborgarnas protester, att inte ta hänsyn till personalens arbetsmiljö utan vidhålla att de har fortsatt förtroende för Hanna Nilsson. Moderaterna har valt att lämna styret då Sverigedemokraterna så uppenbart nonchalerar alla andra utom sitt eget parti, framförallt sätter man partiets intressen före kommunens intressen, vilket är oacceptabelt.

Vi föreslår att Sverigedemokraterna fokuserar sin oro till att sköta sitt parti så kommer Moderaterna att ägna sig åt den moderata politiken. Moderater är vana att ta ansvar och det är det vi gör nu. Vi sätter kommunens och medborgarnas intresse främst. Vi kommer självklart att driva moderat politik men som i alla samarbeten får man ta och ge. Ett samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna kanske rent av kan leda till något bra för kommunen, vi har ju aldrig provat förut så låt oss se tiden an istället för att ta ut problemen i förskott.

Lina Bengtsson (M)
Stefan Larsson (M)
Urban Widmark (M)

Tidigare insändare:

2023-05-05 Är det prestige som bestämmer Moderaternas politik?

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se