torsjö live vers2

Bygglov för höghuset för fjärde gången

Bygglov för höghuset för fjärde gången

Hässleholms kommun har för fjärde gången på ett år beslutat att ge bygglov åt K-Fastigheters svarta höghus på Bokebergsområdet – eftersom länsstyrelsen tre gånger upphävt bygglovet med motiveringen att det stred mot detaljplanens gräns på 16 våningar.

Bolaget gjorde efter första bakslaget vissa anpassningar av källarplan och takterrrass, men det räckte inte för godkänt. Därefter togs en hel våning i mitten av huset bort, men det gick inte heller. Nu har ytterligare en våning tagits bort innan det fjärde bygglovet klubbades.

Kommunens bygglovschef Katarina Finyak anser inte att det var fel att bevilja något av byggloven.

Bilden visar hur det 70 meter höga huset är tänkt att se ut intill lägre byggnader.
Det svarta höghuset blir två våningar lägre, enligt det fjärde bygglovet. Men fortfarande kommer det att bli ett landmärke som syns över hela staden. Foto ur gestalningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

K-Fastigheters vd Jacob Karlsson och miljö- och stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande Kenny Hansson (M) presenterade stolt det spektakulära byggprojektet vid en gemensam presskonferens i stadshuset i maj förra året.

Men privatpersoner, bostadsrättsföreningar och det konkurrerande byggföretaget Norén fastigheter överklagade bygglovet. Länsstyrelsen gav dem rätt i att byggnaden skulle bli för hög. Den fick 18 våningar när ett av de två källarplanen och takterrassen räknades som våningar, vilket de enligt länsstyrelsen skulle. Ett plan som bara delvis ligger under mark ska räknas som en våning och inte som en källare. Vindsplanet var enligt länsstyrelsen också en våning, även efter anpassningarna.

K-Fastigheters vd Jacob Karlsson, till vänster, och miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) berättade om byggpårojektet vid en presskonferens i stadshuset
K-Fastigheters vd Jacob Karlsson, till vänster, och miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) berättade om byggprojektet vid en presskonferens i stadshuset i maj 2022. Foto: Berit Önell

Länsstyrelsen upphävde det första bygglovet i oktober 2022. K-Fastigheter överklagade vidare till mark- och miljödomstolen men valde sedan att dra tillbaka överklagandet för att istället göra anpassningar och söka nytt bygglov. Nytt bygglov var klart i december. Det överklagades och länsstyrelsen upphävde det i april. Men innan dess, i januari, beviljades ett bygglov med en våning mindre som upphävdes av länsstyrelsen den 16 maj. Det fjärde bygglovet, där ännu en våning tagits bort, beviljades den 24 maj. I denna version har också takterrassen ändrats så att lite mer än hälften utgörs av kontor och resterande del en uteplats under tak, varav en del med pergola.

Höjden på byggnaden, som fortfarande kommer att bli ett landmärke, har nu minskat från 70 till 61 meter. Höghuset ska innehålla kontor, restaurang och gym samt parkeringsplatser.

Byggnadsarbetena får inte fortsätta förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden gett startbesked.

Katarina Finyak, är ni säkra på att det blir rätt den här gången?

– Det hoppas vi på för nu har vi följt det som länsstyrelsen sagt till oss. Framförallt är det K-Fastigheter som anpassat sina ritningar, säger hon.

Samtidigt anser hon inte att kommunen gjort något fel.

Katarina Finyak
Bygglovschef Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

– Vi har gjort bedömningen att källarplanet inte är en våning utan en källare. Men länsstyrelsen gjorde en annan bedömning. Så är det när vi jobbar med ärendena. Vi kan ha en uppfattning och motivera den, sedan är länsstyrelsen vår överinstans och deras bedömning står över vår. Men det kan prövas i en nivå till och mark- och miljödomstolen kan göra en annan bedömning än länsstyrelsen. Det är inget konstigt, säger hon.

Men länsstyrelsen underkände från början både källarplan och vindsplan, ändå godkände kommunen dem två gånger till. Katarina Finyaks bedömning var att trapphuset till takterrassen inte borde räknas som en våning, åtminstone inte sedan ett skärmtak tagits bort.

– En trappa är i sig ingen våning, säger hon.

Om ni får ett liknande fall igen, kommer ni att göra annorlunda?

– Ja, det gör vi nog, säger Katarina Finyak.

Hon konstaterar att det inte hör till vanligheterna att samma ärende återkommer fyra gånger, men tycker ändå inte att det är så märkligt.

– Folk har överklagat. Det är så det ska vara, säger hon.

Jacob Karlsson överlåter till K-Fastigheters kommunikationschef Johan Hammarqvist att kommentera ärendet i Frilagt.

– Vi kan konstatera att Hässleholms kommun och Länsstyrelsen gjort olika tolkningar gällande de beviljade byggloven. Vi delar kommunens bedömning rörande tolkningarna av såväl detaljplanen som lagrummen men har valt att inte överklaga Länsstyrelsens beslut till högre instans. I stället har vi anpassat oss till Länsstyrelsens invändningar och sökt nya bygglov som samtliga beviljats av kommunen. Vår förhoppning är att det fjärde bygglovet som beviljats också ska vinna laga kraft då vi precis som kommunen anser att det inte föreligger några avvikelser från detaljplanen, skriver han i ett mejl.

Han anser att det hade varit intressant att få ett utfall i mark- och miljödomstolen för att se om de delar kommunens eller Länsstyrelsens bedömningar och tolkningar.

– Dock har vi av tidsskäl och omsorg om entreprenörer och underentreprenörer valt att justera byggnaden efter de bedömningar Länsstyrelsen gjort. Vi är måna om att entreprenörer och underentreprenörer ska få arbete samtidigt som vi vill kunna tillgodose det intresse som finns från näringslivet om nya attraktiva lokaler, skriver han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-05-23 Bygglov klart för 70-metershus: Karlsson på pressträff i stadshuset

2022-11-03 Bygglov för K-fastigheters höghus upphävt – länsstyrelsen vill stoppa arbetet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se