torsjö live vers2

Linnéskolan kan få kulturprofil – inget avtal om skola i tidningshuset

Linnéskolan kan få kulturprofil – inget avtal om skola i tidningshuset

Kommunens skolpolitiker har inte längre intresse av att förlägga vuxenutbildning i det tidigare Norra Skåne-huset. Denna föreslås istället flytta in på Hässleholms tekniska skola om Kulturskolan kan flytta till Linnéskolan som då blir en grundskola med kulturprofil. Det beslutade samarbetsavtalet med Hemsö AB är inte heller påskrivet.

Bilden visar Linnéskolan i Hässleholm.
Linnéskolan i Hässleholm kan bli grundskola med kulturprofil. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsen beslöt under det tidigare styret med M, KD och SD att teckna samarbetsavtal med Hemsö, då med tanken att Montessoriskolan skulle flytta till Norra Skåne-huset och utökas. Efter protester drog styret tillbaka det förslaget och talade istället om möjligheten att flytta vuxenutbildningen till Norra Skåne-huset. Enligt förslaget till detaljplan ska fastigheten användas till skolverksamhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Avtalet är inte uppsagt. Beslutet var att det ska tecknas, men det är inte gjort. Det är kanske väl, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M).

Stefan Larsson (M).
Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Orsaken är att en enig nämnd efter förslag från ordförande vill utreda en kulturprofil på Linnéskolan. Tanken är att flytta Kulturskolan från den gamla delen av HTS.

– Linnéskolan har lokalmässiga förutsättningar att kunna inrymma Kulturskolan, säger Stefan Larsson.

Det handlar om aulan som konsertlokal samt sutterrängdelen som idag är avstängd på grund av besvärande lukt och i så fall behöver renoveras.

Lokalerna på HTS skulle då kunna användas till annan verksamhet, i första hand vuxenutbildning som idag finns i hyrda lokaler. Denna utbildning är arbetsmarknadsnämndens ansvar.

– Vi vill inte betala överhyra, säger Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

S föreslog redan när Montessoriflytten var aktuell att vuxenutbildningen istället skulle flytta till det gamla tidningshuset. Bedömningen är dock inte att hela vuxenutbildningen ska få plats på HTS. Där ingår gymnasievux, lärvux, grundvux och SFI. I första hand gäller flytten gymnasievux, som redan idag delar vissa lärare med gymnasieskolan på HTS, och någon del till.

Tidningshuset är barn- och utbildningsnämnden inte längre intresserade av. Avtalet med Hemsö bör enligt Stefan Larsson rivas upp.

– Kommunstyrelsens arbetsutskott får titta på det, säger han.

Han tror ändå att det kommer att bli skola i Norra Skåne-huset på sikt.

– Detaljplaneområdet omfattar nya bostäder för 2 000-3 000 personer.

Han är entusiastisk inför förslaget att flytta Kulturskolan.

– Jag tycker att det hade varit jätteroligt om vi kunde få en grundskolan till med profil, säger Stefan Larsson.

Det hade i så fall blivit den tredje i kommunen. Sedan tidigare har Västerskolan fotbollsprofil och Läredaskolan internationell profil.

Utredningsuppdraget ska redovisas i oktober.

Berit Önell

Läs mer:

2023-03-07 Styret backar om Montessoriskola i tidningshuset

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se