Gruppen-3a-328x120

Styret backar om Montessoriskola i tidningshuset

Styret backar om Montessoriskola i tidningshuset

Det blir ingen flytt av Hässleholms Montessoriskola till Norra Skånes tidigare lokaler vid Väpnaregatan. Istället ska det utredas om arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter kan samlokaliseras där. Det berättar det politiska styret med SD, M och KD i ett pressmeddelande.

– Det första skälet är svårigheterna att rekrytera Montessoriutbildad personal, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

Genom förslaget att istället placera arbetsmarknadsförvaltningen i lokalerna går styret nu oppositionen till mötes. Intresset för Montessori kan eventuellt mötas genom att istället starta en sådan profil på en befintlig skolenhet.

Norra Skånes tidigare tidningshus blir inte Montessoriskola, men kanske lokaler för arbetsmarknadsförvaltningen. Foto ur kommunens plan-PM

I slutet på januari gick de styrande ut med att de hade för avsikt att teckna ett samarbetsavtal med fastighetsägaren Hemsö Fastigheter för att flytta Montessoriskolan till Norra Skåne-huset, nära de många nybyggda bostäderna på T4-området. Avsikten var att utöka skolan till det dubbla. Söktrycket är högt och det finns inte möjlighet att utöka i nuvarande lokaler.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Anders Edwall (C) överklagade. Foto: Urban Önell

Oppositionen protesterade av flera skäl. Anders Edwall (C) överklagade beslutet om samarbetsavtalet och menade att det stred mot både kommunallagen och lagen om offentlig upphandling.

S framförde att enligt reglementet ska beslut om nedläggning och flytt av skolor konsekvensbedömas och beslutas av kommunfullmäktige. Dessutom har en utredning av tidigare skolchefen Rolf Bengtsson redan visat att det idag inte finns underlag för fler grundskolor i Hässleholms stad. Det har länge också varit svårt att rekrytera Montessoriutbildad personal. Samtidigt finns ett behov av att samlokalisera arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter som idag är utspridda i olika byggnader. Utredning pågår om att flytta högstadiet från Linnéskolan till Läredaskolan för att AMF ska få plats i Linnéskolan, något som oppositionen ifrågasatt eftersom det skulle innebära att vuxna och yngre skolbarn blandas.

Föräldrar på Montessoriskolan startade en namninsamling för att stoppa flytten till Norra Skåne-huset. I förra veckan träffade ledande politiker representanter från T4-Montessoris föräldraförening för att diskutera förslaget.

– Mycket bra och konstruktivt möte där vi alla var enade om vilka synpunkter vi måste ta hänsyn till i beslutet, skrev “Hässleholmsstyre” sedan på Instagram.

Där uppgavs att beslut i frågan kommer att tas inom en snar framtid, i samband med beslut i utredningen kring Linnéskolan och Läredaskolan.

Skolchef Niklas Persson ska redovisa den utredningen till kommunledningen i april. Men redan nu har styret alltså backat från sitt förslag att flytta Montessoriskolan till Norra Skåne-huset.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) förklarar omsvängningen med att det bland annat är svårt att rekrytera Montessorilärare. Foto: Berit Önell

– När vi tog beslut om samarbetsavtal med Hemsö såg vi det som en bra idé att titta på om det var möjligt att inrymma och utöka skolan i nya anpassade lokaler. När vi nu tagit ett helhetsgrepp ser vi det som en svårlöst plan av flera olika skäl. Vi kommer därför släppa idén om Hässleholms Montessoriskola i Hemsös nya lokaler och i stället rikta in oss på att utreda om arbetsmarknadsförvaltningen kan samlokaliseras i gamla Norra Skånehuset, säger Hanna Nilsson i pressmeddelandet.

Christer Caesar (KD) hoppas nu på en bred majoritet för bättre långsiktighet.

Christer Caesar (KD) hävdar att detta är något som styret hela tiden haft som plan B.

– Även oppositionen har varit positiva till denna utredning, så vi hoppas kunna få en bred majoritet för en bättre långsiktighet i planering av lokalerna. Om utredningen visar att det skulle vara genomförbart och positivt med en samlokalisering av arbetsmarknadsförvaltningens lokaler i Norra Skånehuset kommer frågan givetvis att behöva tas vidare för beslut i kommunfullmäktige, säger Christer Caesar (KD) i pressmeddelandet.

Men det kan ändå bli en utökning av Montessoripedagogik i kommunen.

– Vi kommer även att ge ett uppdrag att helt förutsättningslöst utreda möjligheten att starta ytterligare en Montessoriprofil på någon av de andra skolenheterna i Hässleholms kommun. Detta för att vi fortsatt ser ett behov av att tillgodose kommuninvånarnas intresse för Montessori, säger Stefan Larsson (M).

Hanna Nilsson säger till Frilagt att det inte behöver vara i stan.

– Vi vill möta det ökade trycket, eventuellt kan det bli en extra klass på en annan skola. Det handlar framförallt om att det ska finnas intresse från rektor och skolledning, säger hon.

Stefan Larsson (M).

Största anledningen till omsvängningen är alltså bristen på Montessoripersonal.

– Vi kände oss lite osäkra på att dubblera skolan samtidigt som vi inte vet om vi kan rekrytera personal. Det är inte omöjligt, men ett av de största skälen är också att vi inte vill förstöra en så väl fungerande organisation som den på Montessoriskolan idag, säger Hanna Nilsson.

Hon instämmer nu med tidigare och nuvarande skolchef om att det inte finns underlag för fler grundskolor i Hässleholm.

– Vi får se hur det utvecklar sig. Engelska skolan utökar också. Just nu har vi inte det behovet, säger hon.

Istället finns överytor inom skolverksamheten.

Hanna Nilsson tycker att föräldraföreningen kom med väldigt bra synpunkter.

– Men vi hade väl i princip bestämt oss redan. Vi vill kunna erbjuda en kvalitativ Montessoriprofil, säger hon.

– De bekräftade ungefär de tankar vi haft.

Hanna Nilsson säger att många föräldrar också hört av sig och varit positiva till förslaget.

– Nu hoppas vi att det blir positivt för alla, säger hon.

Hon vill nu ändra beslutet om samarbetsavtalet som togs i kommunstyrelsen.

– För Hemsös del spelar det ingen roll, men jag vill ta ett omtag, säger hon.

AMF:s verksamhet ska enligt Hanna Nilsson inrymmas i detaljplaneförslaget som tillåter både grundskola och centrumverksamhet i fastigheten.

Om AMF flyttar till Norra Skånehuset behöver högstadiet inte flytta från Linnéskolan av den anledningen men hon vill inte föregripa utredningen.

– Det är ingen lockande tanke att blanda barn och vuxna. Den tanken har vi också släppt. Men eventuellt kan det finnas andra skäl att flytta högstadiet, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2023-01-28 Kritik mot avtalsförslag för skolflytt till Norra Skåne-huset

2023-03-02 S reserverade sig mot avtal om skola – inga frågor fick svar

2023-02-03 Även C protesterar – och föräldrar samlar namn mot ”jätteskola”

2023-03-01 Överklagar samarbetsavtal för Montessoriflytt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se