torsjö live vers2

Ridhusföreningen säger nej till kommunens köpeavtal

Ridhusföreningen säger nej till kommunens köpeavtal

Hässleholms ridhusförening har tackat nej till kommunens förslag till köpekontrakt för den gamla ridanläggningen. Orsaken är att kommunen inte vill skriva in några garantier om det som kommunfullmäktige beslutat: renovering av de gamla byggnaderna, nybyggnad av stall och ridhus till ridskolan med mera. Föreningen befarar att ett politiskt beslut kan rivas upp innan en ny anläggning står färdig om det inte skrivs in i avtalet.

– Vi ska sälja fastigheten för en tiondel av värdet, men får inga garantier, säger Eva-Lotta Annell, ordförande i ridhusföreningen och engagerad i Hässleholms Hästsportförening som tillsammans med ridskoleföreningen Hässleholms Ridklubb ingår i ridhusföreningen.

Kommunens förklaring är att det inte kan lämnas garantier om tidplan eller byggnadsdetaljer.

Kommunfullmäktige beslöt i oktober 2022 att köpa in det gamla ridhuset på Österåsområdet, renovera det och dessutom bygga nytt ridhus, stall och hagar på kommunal mark intill den befintliga anläggningen. Avsikten är att de idag trångbodda föreningarna ska få likvärdiga villkor, ridskolan i nybyggda lokaler och hästsportföreningen i den gamla anläggningen. Investeringen väntas kosta cirka 40 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen fick kommunfullmäktiges uppdrag att teckna ett köpeavtal med ridhusföreningen som det första steget.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Alla berörda föreningar har varit positiva till upplägget. Men förhandlingarna om avtalet har redan låst sig totalt.

Bilden visar förslag ur utredningen på nytt ridhus, stall och utebana.
Så här skulle den nya ridanläggningen kunna se ut. Bilder ur utredningen

Vid ett medlemsmöte nyligen beslöt Hässleholms Hästsportförening enhälligt att inte ge mandat till sina representanter i ridhusföreningen att godkänna en försäljning utan att villkoren för köpeskillingen garanteras i köpekontraktet.

Långt under marknadsvärdet

– Den köpeskilling som förhandlats fram ligger långt under såväl marknadsvärdet som värderat fastighetsvärde och är direkt kopplad till ett antal löften och åtaganden ifrån köparens sida. När köparen nu väljer att inte juridiskt bekräfta dessa åtaganden via garantier i köpekontraktet så innebär det att hela överenskommelsen om köpeskillingen faller. Vi beklagar detta men är från vår sida beredda att omvärdera vårt beslut om köparen är beredd att skjuta upp kontraktsskrivningen och lämna nödvändiga garantier vid ett senare tillfälle, skriver de.

Den 7 juli höll ridhusföreningen ett styrelsemöte där majoriteten röstade mot en försäljning.

Ridklubben ville sälja

Protokollet visar att av de åtta röstberättigade ledamöterna röstade de fem från hästsportföreningen mot försäljningen medan de tre från ridklubben röstade för och reserverade sig mot beslutet med motiveringen att tiden är knapp och att pengar för affären finns i kommunens budget i år.

Kommunen önskade överta fastigheten i höst, men så lär det inte bli efter beskedet från ridhusföreningen. Köpeskillingen på 1,3 miljoner kronor ska enbart motsvara de skulder som föreningen har på fastigheten. Förhandlingarna om avtalet, som tekniska förvaltningen tagit fram i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, har pågått under våren.

Lina Bengtsson svarade föreningen

– Vi tycker att detta är mycket märkligt. Det görs väl inga större fastighetsaffärer utan att de lämnar garantier, säger Eva-Lotta Annell.

Bilden visar Lena Graneskog och Eva-Lotta Annell.
Eva-Lotta Annell, till höger, ordförande i Hässleholms ridhusförening som äger den nuvarande anläggningen, och Lena Graneskog, styrelseledamot i Hässleholms Hästsportförening, kan inte tänka sig att sälja fastigheten till kommunen för bara 1,3 miljoner utan några garantier. Foto: Berit Önell

Hon hade i början av sommaren som företrädare för hästsportföreningen en mejlkonversation med kommunalrådet Lina Bengtsson (M) efter att förhandlingarna med kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen kört fast. Eva-Lotta Annell vädjade då om att kommunen skulle lämna garantier i köpeavtalet för det som redan är överenskommet och politiskt beslutat.

Lina Bengtsson svarade att hon tolkade föreningens synpunkter som att de ändrat uppfattning.

– Det vi sagt är att vi inte kan ge garantier avseende till exempel materialval eller exakt utformning då prisbilden kan ändras. Att vi skulle bygga har hela tiden varit kommunens avsikt, skrev hon.

Eva-Lotta Annell försäkrade att föreningen inte ändrat uppfattning utan enbart vill ha garantier i köpeavtalet som juridiskt bekräftar överenskommelsen utifrån fullmäktiges beslut. Då hänvisade Lina Bengtsson till kultur- och fritidsnämnden.

Bilden visar Lina Bengtsson Moderaterna.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) hävdar att diskussionen handlat om materialval och exakt utformning, frågor som kommunen inte kan ge garantier om. Foto: Urban Önell

Hon har ännu inte fått någon respons från kommunen efter att hon skickade in protokollet med beskedet. De flesta inblandade har haft semester.

Rädda det ska bli som med badhuset

Hon har full förståelse för att kommunen inte kan garantera ett visst materialval. Men det är inte det föreningen kräver.

– Vi är helt med på det. Det enda vi vill ha i den delen är garantier att vi får vara med i projekteringen så att det inte blir en anläggning som inte fungerar för verksamheten.

– Om de har för avsikt att göra det som beslutats i kommunfullmäktige, varför kan de inte skriva in det i avtalet?

Föreningen skulle också vilja ha en tidplan för att slippa att projektet dras i långbänk, men kan anpassa den.

– Vi är rädda att hamna i samma situation som de föreningar som väntat på badhuset, säger Eva-Lotta Annell.

Hon förklarar att föreningen i övrigt hänvisat till fullmäktiges beslut att anta alternativ två av tre i utredningen om nytt ridhus. Det innebär att kommunen köper den gamla anläggningen, rustar upp den och står för yttre underhåll medan ridsportföreningen blir hyresgäst och står för så kallat inre underhåll på samma villkor som de flesta andra föreningar. Kommunen åtar sig också att betala för vattnet. Dessutom ska kommunen alltså bygga nytt ridhus och stall och anlägga nya hagar till ridskoleverksamheten.

– Om de inte kan leva upp till det får de väl avvakta, säger Eva-Lotta Annell.

Som ett slavkontrakt

Hon berättar att kommunen flera gånger tvärvänt i processen, bland annat när det gällde snöröjningen i skötselavtalet. Därför är förtroendet för kommunen inte på topp i hästsportföreningen.

– Plötsligt skulle kommunen bara skotta vägen fram till gränsen av fastigheten. De tyckte att vi skulle ha skyldighet att skotta tak på kommunägda byggnader. Vi frågade hur många andra föreningar som måste skotta tak. Det kändes som ett riktigt slavkontrakt.

Bilden visar ridskoleverksamhet.
Hässleholms ridklubb har många unga medlemmar. Foto: Hässleholms ridklubb

Vad händer nu?

– Vi bara kör vidare som vanligt. Vi har avstått från underhåll under två år, men nu får vi ta tag i vissa saker, säger hon.

Förväntar du dig någon respons på ert besked?

– Ja, men med tanke på hur hårdnackat det var i mejlkonversationen så tror jag inte på det längre.

Lina Bengtsson är oförstående till kritiken. Hon säger att underhåll och nybyggnation aldrig ifrågasatts.

– Men jag uppfattade att de ställde krav på att det skulle byggas exakt som i förslaget.

Kommunen öppen för ny dialog

Hon kan tänka sig att träffa föreningarna om det finns fler frågor som behöver lyftas.

– Men jag har förstått att det varit mer på detaljnivå. I så fall har vi pratat förbi varandra, säger hon.

Hon försäkrar att kommunen vill hitta lösningar.

– Det är väldigt viktig verksamhet för många unga tjejer. Eventuellt får vi bara bygga nytt tillsammans med ridskolan.

– Vi får kanske skjuta fram bygget något år eller två.

När Frilagt påtalar att ridsportföreningen också har många unga tävlingsryttare säger Lina Bengtsson att hon är medveten om det.

– Jag hoppas att det ska kunna lösa sig för båda klubbarna, säger hon.

Medger att politiska beslut kan rivas upp

Kultur- och fritidschef Anders Rosengren medger att politiska beslut inte utgör någon garanti.

– Politiska beslut kan rivas upp, det är helt korrekt, säger han.

Han menar dock att fullmäktiges beslut var tydligt och klart och att allt finns specificerat i utredningen och skötselplanen.

– Det har varit en lång process och jag tror att det finns saker som inte är avklarade och som vi måste ha dialog om.

Kultur- och fritidschef Anders Rosenbgren.
Kultur- och fritidschef Anders Rosengren vill ha fortsatt dialog med föreningarna. Foto: Lotta Persson

Han förklarar att tanken är att återkomma till föreningarna så fort alla inblandade är tillbaka från semestrarna.

– Vi får ha ett möte internt om detta och sedan med ridklubbarna, säger han.

Han har upplevt den tidigare dialogen som bra.

– Men nu har vi någon form av nolläge. Vi har ett förslag till avtal som förkastats. Det är därifrån vi måste utgå.

– Vi måste följa upp detta. Vi kan inte bara säga “nähä”.

Han tycker att det låter onödigt att skriva in allt i köpeavtalet.

– Det finns en underhållsplan. Vi kommer inte undan den. När kommunen köpt fastigheten äger vi den, vem skulle annars betala renoveringen?

”Kan inte garantera vare sig det ena eller det andra”

Tekniska förvaltningens exploateringsingenjör Linda Solfors har tagit fram avtalsförslaget. Hon har just kommit tillbaka efter semestern och fått veta att ridhusföreningen lämnat besked.

– Jag har tänkt kontakta Anders Rosengren och se hur vi ska gå vidare, säger hon.

Varför finns inga garantier med i avtalsförslaget?

– Vi kan inte garantera vare sig det ena eller det andra, inte när det ska byggas eller hur mycket det får kosta. Det är också svårt att lägga in hur stort det ska bli och att det ska vara enligt vissa ritningar. Man kan inte ta in den typen av garantier, säger hon.

Hon anser att ridsportföreningen varit tydlig med vad de ville ha in i avtalet.

– Jag har inte upplevt att det funnits någon öppning, säger hon.

Men nu är hon inställd på en ny dialog.

– Jag vill poängtera att det är inget som är avslutat eller fastlagt, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2022-06-15 Förslag: Kommunen bygger nytt ridhus och köper gammalt

2022-10-24 Nytt ridhus ska byggas – både L och V mister patistöd

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se