Gruppen-3a-328x120

Nytt ridhus ska byggas – Både L och V mister partistöd

Nytt ridhus ska byggas – Både L och V mister partistöd

Kommunen köper in det gamla ridhuset och bygger samtidigt ett nytt på Österåsområdet, en investering på cirka 40 miljoner kronor. Alla partier utom Folkets väl var vid måndagens kommunfullmäktige överens om att säga ja till förslaget. Oenighet rådde däremot om hur för sent inlämnad redovisning av partistöd skulle hanteras. Det slutade med att varken L eller V får något stöd eftersom båda partierna lämnat in för sent.

– Äntligen, sa kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) med flera när beslutet om ridhuset kunde klubbas. Foto: Urban Önell

Den befintliga ridanläggningen på Österås är sliten och för trång för föreningarna. Diskussionerna om olika lösningar har pågått länge, men under sommaren har kommunen och de berörda föreningarna enats om alternativ två av tre aktuella. Det innebär att kommunen bygger nytt stall, ridhus och hagar till Hässleholms ridklubbs ridskoleverksamhet på kommunägd mark intill nuvarande anläggning. Kommunen köper och renoverar också den gamla anläggningen där Hässleholms hästsportförening kan fortsätta med tränings- och tävlingsverksamhet. Därmed ska båda verksamheterna få likvärdiga förutsättningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Flera av fullmäktiges ledamöter var lyriska inför beslutet.

– Så länge vi har kämpat för detta som är något av det viktigaste i Hässleholm. Vi kommer att ha några tuffa år framför oss och det är inte självklart att vi ska göra alla investeringar, men detta är en investering som jag menar att vi verkligen måste göra, sa kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

Så här skulle den nya ridanläggningen kunna se ut. Bilder ur utredningen

– Jag tycker att det är fantastiskt att få säga att det här äntligen har gått i lås. Ridsporten är Sveriges andra största sport och det är en satsning framförallt på kvinnor, sa kultur- och fritidsnämndens ordförande Agneta Olsson Enochsson (L).

Lika glada var Connie Asterman (S), Arberesha Sabani (MP) och Margareth Segerstein (M). Segerstein nämnde också ridningens betydelse för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Agneta Olsson Enochsson (L) betonade att ridsporten är den andra största sporten i landet. Foto: Urban Önell

Den ende som sa emot var Ernst Herslow (FV).

– FV är ett parti som värnar om skattebetalarnas pengar. Att i detta ekonomiska läge lova ett nytt ridhus anser vi inte rätt, sa han.

Han förespråkade istället att kommunen bara skulle köpa den gamla ridanläggningen.

– Då skulle ridningen likställas med killsporterna.

Han befarade också att nybygget inte kommer att bli av.

– Jag anar att det inte kommer till stånd den närmaste tiden, kanske inte i en längre framtid heller, sa han.

Folkets väls Ernst Herslow var den enda som opponerade sig mot ridhusprojektet. Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson ville bemöta hans uttalande och menade att hans förslag inte skulle fungera i praktiken eftersom det behövs utrymme för fler hästar.

– Det är svårt att jämföra med ishallar, sa hon.

Herslow ville i första hand ha återremiss, i andra hand ändra förslaget och i tredje hand avslå det, men fick inte gehör för någotdera utan kommunstyrelsens förslag röstades igenom.

Även kommunens försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem, en affär som diskuterats under ett antal år, klubbades efter en debatt om bostadsrätter. Ernst Herslow, Lena Wallentheim (S), Magnus Åkeborn (V) och Dolores Öhman (MP) ville stryka möjligheten att bygga bostadsrätter eftersom det inte finns med i ägardirektiven till Hässlehem. Å andra sidan finns inte heller något förbud och majoriteten röstade igenom förslaget som det var, vilket innebär att Hässlehem får bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Köpeskillingen är 15,37 miljoner kronor.

Enigheten mellan Folkets väl, MP och V gällde även att de inte ville bidra till Kristianstad Airport. Både V och FV avstod från att delta i beslutet om ägardirektiv för flygplatsen som kommunen är delägare i tillsammans med Osby, Östra Göinge och Kristianstads kommuner. FV lämnade en protokollsanteckning och V:s nya toppnamn Mohamed Chehade intog för första gången talarstolen.

– V i Hässleholm deltar ej i beslutet då vi anser att flygplatsen ej är ekonomiskt eller miljömässigt hållbar, förklarade han.

Vänsterpartiets kryssvinnare Mohamed Chehade vill inte stödja flygplatsen. Foto: Urban Önell

V-gruppledaren Magnus Åkeborn vädjade om att partiet skulle få behålla sitt partistöd, trots några veckors försenad redovisning.

– Redovisning och granskningsintyg innehåller inte några oegentligheter eller felaktiga uppgifter. Förseningen berodde på personliga problem och kommunikationsmissar med dåvarande kassör, förklarade han.

Han ansåg att indragning av hela partistödet, enligt beslutsförslaget, inte var en rimlig åtgärd. Om fullmäktige ändå ville besluta så menade han att reglerna och åtgärderna måste gälla alla partier och eventuella anledningar till att dokument inte kommit in i tid.

Magnus Åkeborn (V) vädjade förgäves om att få behålla partistödet, trots för sent inlämnad redovisning. Foto: Urban Önell

Resultatet blev att även Liberalerna blev utan partistöd eftersom granskningsintyget hade lämnats in sex dagar för sent på grund av sjukdom. Det hjälpte inte att kassören Marie Hult själv betonade att redovisningen kommit in i tid. Hon tyckte att fullmäktige skulle besluta enligt förslaget, det vill säga låta L få stöd, men inte V.

Lena Wallentheim undrade hur det skulle bedömas nästa gång någon var sjuk eller brev försvann på posten.

– Vem ska då godtyckligt avgöra vad som är godkänt? Är man sjuk kan man väl i de flesta fall be någon annan i partiet att lämna in uppgifterna.

Hon ville i första hand låta båda partierna få stöd, i andra hand neka båda.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) föreslog i första hand att både L och V skulle få behålla partistödet, i andra hand att båda skulle bli utan. Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson höll med om alternativ två och framhöll likabehandlingsprincipen, liksom Ernst Herslow och Anders Edwall. Edwall såg ingen annan möjlighet än att neka båda partierna.

– Antingen har de väl skickat in korrekt eller ej. Så är det med deklarationen. Någon ordning måste det faktiskt vara. Vad tror ni att åhörarna tycker om vi inte följer våra egna regelverk?

– Vad tror ni åhörarna tycker om vi inte följer våra egna regelverk, undrade Anders Edwall (C).

Fullmäktiges nyvalde ordförande Erik Berg (M) fick här lite problem att hålla ordning på alla förslag och missade att låta ledamöterna rösta mellan Lena Wallentheims andra förslag och kommunstyrelsens. Det löste sig dock och slutade med 42 röster för att neka båda partierna bidrag, 13 röster för kommunstyrelsens förslag där bara L fick behålla stödet och sex ledamöter som avstod från att delta i beslutet.

L skulle utifrån sina tre mandat 2021 i stödet för 2023 ha fått 149 730 kronor och V som hade två mandat 115 920 kronor. Enligt kommunens regler ska både redovisning och granskningsintyg från revisor vara inlämnade senast den 30 juni för föregående år.

Berit Önell

Det blev många förslag att hålla reda på för presidiet med nyvalde ordförande Erik Berg (M). Foto: Urban Önell

Läs mer:

2022-06-15 Förslag: Kommunen bygger nytt ridhus och köper gammalt

2022-09-28 Majoriteten vill satsa på ridanläggningar för 41,6 miljoner

2022-10-23 Vänsterpartiet föreslås bli utan partistöd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se