torsjö live vers2

Fiberbolagets tillstånd dras in – fortsätter ljuga och skylla på Trafikverket

Fiberbolagets tillstånd dras in – fortsätter ljuga och skylla på Trafikverket

Tillståndet hos Trafikverket dras in: om Open Infras kunder utanför Västra Torup skall få internet tillbaka krävs en helt ny ansökan, som kan ta månader. Det meddelade bolaget sina kunder i tisdags. Ursäkten var att komplettering till Trafikstyrelsen lämnats in en dag för sent. Men någon komplettering fanns inte. Sedan förklaringen ifrågasatts skickade bolaget under gårdagen ut en rättelse till sina kunder. Den nya ursäkten är att ärendehanteringen hos Trafikverket var stängd. Men det är inte heller sant.

Boende fortsätter att slå larm om den storskaliga förödelse bolagets ledningsarbete orsakat. Det enda som fått Open Infra att agera är klagomål till Post- och telestyrelsen, som bolaget uppbär stora bidrag från.

När Trafikverket den 3 juli grävde av Open Infras fiberkablar slog bolaget ifrån sig och försökte påskina att Trafikverkets drastiska tilltag kom som en blixt från klar himmel.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att Frilagt kunde visa att bolaget fått alla chanser att komplettera ansökan, och i god tid förvarnats om vad som skulle ske, förvånade knappast någon i lokalsamhället.

– Jag har inte hört någon här omkring som tycker det är Trafikverkets fel, utan det är Open Infra som är ett stort jäkla bluffbolag, och inget annat, säger en drabbad markägare.

Han hör till dem som sett med egna ögon hur bolaget opererar.

– Bara ett par kilometer bort har Hässleholms fibernät grävt. De använder riktiga maskiner och lägger ner sand. Där fungerar det. Men vi fick de här idioterna, de sköter ingenting och gräver med leksaksmaskiner.

En brunn som skadats. Foto: Trafikverkets handlingar.

Frilagt har tidigare rapporterat om bolagets hänsynslösa framfart. Vägområdet, fornlämningar och alléer skadades i strid med alla tillstånd, och även privata markägare fick sin mark förstörd, i vissa fall utan att de gett medgivande till arbetet.

Ett flertal vägtrummor förolyckades när Open Infra skövlade i Västra Torup. Foto: Trafikverkets handlingar.

Även bolagets egna underentreprenörer misshandlades.

– Det var synd om dem. De hade inga begrepp om hur det skulle gå till. De var här i flera veckor och hade varken tillgång till toalett eller någonstans att äta, och de gick i våta kläder på vintern när de regnade. De påstår att har man inte firman registrerad i Sverige får man ha det så. Vad vet jag.

Men hanteringen av de egna kunderna är lika anmärkningsvärd. Inte minst lögnerna.

Trasslar in sig

När Trafikverket grävde av Open Infras fiberkablar i början av juli hade bolaget haft många månader på sig att komplettera sin ansökan. Långt mer tid än vad de hade rätt till. Ändå ville bolaget att kunderna skulle skylla förseningen på Trafikverkets handläggare Nina Jourdan, för att hon tagit semester.

– Du har sett handlingarna, jag har varit väldigt snäll och påmint och påmint och påmint, men får ingen återkoppling. Där var mitt tålamod slut, säger hon.

När hon kom tillbaka från semestern var Open Infras material fortsatt ofullständigt och felaktigt.

– Jag fick in en komplettering men den var inte med verkligheten överensstämmande.

Det upptäcktes den 15 augusti. Hon meddelade direkt bolaget.

– Jag ville ha kompletteringen innan den 31 augusti, och den kom inte. Då har jag den 1 september återkallat tillståndet, stängt ärendet och meddelat att man måste göra en ny ansökan.

Trots dessa snabba besked dröjde det till den 12 september innan Open Infra underrättade sina kunder i en skrivelse:

Tyvärr har vi tråkiga besked angående återanslutningen av fiber till din fastighet. Det saknades en komplettering från vår sida som skickades in en dag för sent till Trafikverket, därmed har vi fått besked att Trafikverket kommer att hantera det hela som en ny ansökan.

Men det är osant enligt Nina Jourdan.

– Nej, det stämmer inte.

Det fanns ingen komplettering. Hon är inte heller så oresonlig som Open Infra framställer henne.

– Hade jag fått komplettering en dag sent hade jag tagit emot den. Man är lite medmänsklig. Hade de ringt mig den 1 september och bett om förlängning, självklart. Men man hör inte av sig.

Stenar, massor och annat bråte lämnades kvar både här och var. Bild ur handlingar från PTS.

Frilagt skriver till Anya Alenberg, kommunikationschef på Open Infra. Hur förklarar hon att Trafikverket dementerar uppgifterna de lämnat till sina egna kunder, och varför tar man inte itu med detta förrän nu, tolv dagar efter beskedet?

Sitt svar skickar Open Infra ut till sina kunder. Frilagt får en förkortad version.

– I förrgår meddelade vi att en komplettering skickades in en dag för sent till Trafikverket, det stämmer inte. Den skickades aldrig in eftersom ärendehanteringen var stängd då. Det är vårt ansvar att se till att ansökningarna skickas inom angiven tid och här gjorde vi inte det, skriver Open Infra till kunderna.

Men ursäkten håller lika lite som den förra. Cecilia Östlund, avdelningschef på Trafikverket bekräftar att det inte finns någon ”ärendehantering” som kan stänga hos Trafikverket. Komplettering skickas in via e-post, och Trafikverkets e-tjänster stänger aldrig.

Men det är inte den enda synbara osanningen i skrivelsen.

– En ny ansökan är gjord den 12 september 2023 och vi har fått bekräftelse på att Trafikverket tagit emot den, skriver Open Infra.

Frilagts reporter drar sig till minnes något Nina Jourdan sade i vår intervju.

– Idag är det den 13 september och det har i alla fall inte gjorts någon ny ansökan än, jag tittar nu när vi pratar.

Efter att Frilagt kontrollerat saken med Trafikverket bekräftas dock att ansökan faktiskt gjorts den 12 september. Den var bara inte synlig i systemet på grund av ännu ett handhavandefel: Open Infra gjorde sin ansökan för Perstorps kommun.

Oavsett sina klavertramp har bolaget bett om prioriterad hantering.

– De har fått sin chans och får ingen särbehandling. Nu är de sist i kön, säger Ida Nyborg, enhetschef på Trafikverket.

Hon blev irriterad när Frilagt informerade Trafikverket om att Open Infra lämnat osanna uppgifter till sina kunder.

– De har lovat dyrt och heligt att både det ena och det andra skall förändras.

Bolagets taktik imponerar inte på henne.

– I det här fallet har de lagt en ledning utan tillstånd, och kopplat på kunderna direkt. Sedan vill de att vi skall ta hänsyn till att deras kunder hamnar i kläm. Det är det spelet de kör, säger hon.

– De behöver ha en intern kontrollfunktion, om de inte vill hamna i media. Innan de kopplar in kunder behöver de först fråga sig om de har tillstånd och sedan om de har följt tillståndet. Det är inte svårt att göra rätt.

Markskador i Strandböke. Bild ur PTS handlingar.

Livrädda för Post- och telestyrelsen

Frilagt har tidigare rapporterat om hur Open Infra nonchalerat markägare i Hissmossa. I Strandböke kände sig byborna lika rättslösa: alla klagomål ignorerades av Open Infra.

– Det skall återställas, besiktigas, och de skall betala för markintrånget. Så står det klart och tydligt i våra markavtal. Det har vi inte hört ett knyst om, och nu har det gått ett år sedan de började gräva här.

En helt annan effekt blev det dock när en Strandbökebo i somras kontaktade Post- och telestyrelsen (PTS):

Det är djupa gropar tvärs över vägarna och mängder med stora stenar längs vägkanterna. På åkermarkerna ligger där mängder med uppgrävda stenblock. Det går inte att skörda eller släppa dit betesdjur på grund av att djuren kan skada sig. Ett hundratal fastighets- och tomtägare är berörda av det enormt dåliga grävarbete som Open Infra har utfört.

Mindre fartgupp hade uppstått sedan bolaget på flera ställen grävt genom vägkroppen. Bild ur handling från PTS.

Petter Morkos på PTS kontaktade direkt Open Infra. Då fick de eld i baken.

– Det gjordes en besiktning av detta nät i början av maj. Detta var med som en anmärkning. Kan vara så att det är åtgärdat, men jag kollar upp detta, påstod Open Infra då.

Bara några dagar senare är en långt mer seriös entreprenad ute i backen och återställer. Den här gången används både kabelsand och riktiga grävare. Allt dokumenteras noga och skickas in till PTS.

Open Infras mer påkostade underentreprenörer skapar ett seriöst intryck till myndigheten. Foto ur PTS handlingar.

Uppbär miljonbidrag

Open Infra har goda skäl att respektera PTS. Bolaget har beviljats stora bidrag från PTS, som finansierar infrastruktursatsningar, och följer de inte myndighetens regler kan de bli återbetalningsskyldiga.

Open Infra stoltserar med bidrag för 157 områden runt om i landet. Enbart för katastrofprojektet trakten Västra Torup har de belönats med 7,7 miljoner kronor från PTS.

Det arbetssätt Open Infra redovisade för PTS i Strandböke, ett helt annat än bolagets sedvanliga, ger en indikation om de krav som PTS ställer på sina bidragsmottagare.

Branschstandarden Robust Fiber är ett krav. Enligt det 271 sidor långa dokumentet skall bland annat kabelsand användas och markens lagerföljd respekteras vid återfyllnad. Men boende utanför Västra Torup säger samfällt att bolagets underentreprenörer struntat i detta.

– De hade inte en spade sand med sig hit, det var befintligt material, säger en bybo.

– Sten och matjord hur som helst ner på kabeln. Och dåligt kabeldjup. Man kan ju undra hur det blir efter ett par år.

Fler indikationer på att bolagets billiga entreprenörer försökt försköna sin arbetsprocess har också observerats.

– Jag såg en skylt som de skrivit med stora bokstäver att det var bandat, men där kom inget band dit, det skall jag säga. Och nog ingen annanstans heller. Det var matjord och stora stenar direkt ner på kabeln.

Mycket har nu iordningställts i Strandböke, men utlovad kabelbro över bäcken saknas fortfarande. Kabeln, som är tydligt skarvad, hänger fortfarande och dinglar. Bild från PTS handlingar.

Det är upp till Open Infra att övertyga PTS att de följt riktlinjerna när det är tid för besiktning. Men det blir kanske inte så svårt, PTS förlitar sig nämligen på att bidragsmottagarna sköter besiktningen.

– Det är bidragsmottagaren som beställer besiktning. Men den skall göras av utomstående, oberoende part, säger Petter Morkos på PTS.

Om Open Infra hittar rätt man för uppdraget återstår att se.

Även Eon ett offer

I Strandböke förstördes både el- och vattenledningar.

För att förebygga att elkablar kapas i samband med ledningsarbete erbjuder Eon andra bolag gratis utsättning där deras ledningar tydligt markeras.

Open Infra utnyttjade tjänsten i Strandböke, men lät ändå inte markeringarna hindra sin framfart.

– Jag vet inte hur många gånger Eon var ute här och skarvade för att Open Infra hade grävt av. Och de talade knappt om att de hade kapat. De hade bara fyllat igen där de vatt åt och sen åkt vidare, säger en boende.

– Hos en hittade de inte brottet, så de fick dra en provisorisk kabel tvärs över tomten.

Eon vill inte kommentera huruvida de lyckats fakturera någon för sina omkostnader i Strandböke.

Duktrester som lämnats kvar i skogen. Foto från handlingar från BTS.

Skjuter problem framför sig

En av Open Infras ursäkter till Frilagt för förödelsen längs vägarna är att arbetet är pågående och marken inte behöver återställas förrän arbetet är avslutat och det är tid för besiktning.

Så ser mycket riktigt arbetsgången ut, men seriösare anläggare ser till att sköta återställning löpande medan arbetet utförs så att det blir ordentligt gjort. Att skjuta upp saken retar dessutom markägarna, som fått stå ut med markskador, stenar och bråte på sin mark i närmare ett års tid. Några pengar har de inte heller sett skymten av.

– De skall återställa och besiktiga. Men det har vi inte hört ett dugg om ännu, säger en markägare.

– Såna företag borde inte få finnas, och definitivt inte få några pengar från Post- och telestyrelsen. Det är skattepengar!

Sedan avbrottets början den 3 juli har merparten kunder fått tillbaka uppkopplingen, och enbart 20 hushåll återstår. Iallfall om man får tro uppgifter från Open Infra.

Jonathan Önell

Läs mer:
2023-07-13 Trafikverket grävde bort fiberkabel – bolaget nonchalerade tillstånd, skadade väg, mark och gärden

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se