torsjö live vers2

Hässleholm fortfarande i botten i företagsranking

Hässleholm fortfarande i botten i företagsranking

Hässleholms kommun ligger på plats 243 av 290 kommuner i årets ranking av företagsklimat i Svenskt näringslivs regi. Det är visserligen en uppgång med tio placeringar sedan i fjol, men fortfarande en bottennotering. De delområden som är sämst och till och med sjunkit är just de som kommunen borde kunna påverka, attityder och bemötande från kommunens företrädare.

Bilden visar en vy över Hässleholms centrum.
Hässleholm ligger fortsatt långt ner på Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Syftet med Svenskt näringslivs årliga ranking är att visa var i landet företag upplever att det är bäst att starta och driva företag. 18 olika faktorer vägs in. Två tredjedelar bygger på en enkät från första kvartalet 2023 där 197 Hässleholmsföretag svarat och en tredjedel kommer från SCB:s och UC:s statistik.

Den förbättring som noteras i resultatet för Hässleholm är till största del inte kommunens förtjänst. Främst gäller det “tillgång till kompetens” där kommunen gått upp 76 placeringar sedan förra årets ranking. Betyget för kommunala upphandlingar har dock också ökat, en uppgång på 28 placeringar.

Sämst är service och bemötande, attityder från kommunpolitiker och tjänstemän, information från kommunen och konkurrens från kommunala verksamheter som alla sjunkit mellan 8 och 14 placeringar sedan förra året. Även påverkan av brottslighet och otrygghet sänker resultatet, med 4 placeringar.

– Vi gör företagsbesök, anordnar näringslivsträffar och arrangerar centrumvandringar men det är tydligt att vi behöver skapa ännu fler arenor för möten och dialog, inte minst ute i våra tätorter, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) i ett pressmeddelande från kommunen.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) nämner där flera områden som kommunen kan påverka.

– Vi har flera detaljplaner på gång för ny verksamhetsmark och samverkar med Eon för att bygga ut nätkapacitet. Vi samverkar även med polis och kronofogdemyndigheten för ökad trygghet, säger hon.

Nu tar Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) över styret av Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), till vänster, och kommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Urban Önell

Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) säger i samma pressmeddelande att näringslivet ständigt ska ligga högt på agendan.

– På många sätt ska företagarna ses som våra främsta ”kunder”, eftersom näringslivet ser till att arbetstillfällen skapas och att samhället rullar. Vi bör se bortom politiken, förbättra kommunens service, bejaka goda idéer och framför allt se till att genomföra dem.

Hanna Nilsson (SD) fick inte det stöd hon hoppats på för motionen om små- och byskolor.
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Flera företagarorganisationer förklarar att de vill samarbeta med kommunen för ett bättre resultat. De ser förutom en stärkt företagsservice från kommunens sida ett antal andra frågor av stor vikt för näringslivet: exempelvis förstärkt elkapacitet, kompetensförsörjning och tillgänglig verksamhetsmark.

Fredrik Pålsson, ordförande i Hässleholms företagsgrupp, tror som många politiker också att det hjälper att sprida en positiv bild av Hässleholm.

– Det är av stor betydelse att vi pratar väl om vår plats och jobbar med attraktivitet och vårt gemensamma platsvarumärke, säger han i pressmeddelandet.

Berit Önell

Läs mer:

2022-09-28 Hässleholm tappar ytterligare i företagsranking

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se