torsjö live vers2

SD kräver beslut om att renovera Bjärnums simhall

SD kräver beslut om att renovera Bjärnums simhall

– Laga det som krävs för att öppna upp Bjärnums simhall, skriver Sverigedemokraternas Ulf Berggren, andre vice ordförande i tekniska nämnden, i ett initiativärende.

Han vill att nämnden ska besluta att avsätta pengar, exempelvis från kontot för oförutsedda utgifter, så att nödvändig renovering kan göras så fort som möjligt.

Bjärnums simhall har för närvarande begränsat öppethållande på grund av att kommunen avvaktar med reparationer. Motionssim, babysim och simundervisning fungerar, men allmänheten hänvisas i övrigt till andra badhus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Bjärnums simhall.
Bjärnums simhall är i nuläget bara delvis öppen. Foto: Urban Önell

I torsdags hölls ett välbesökt stormöte med inbjudna politiker om Bjärnums simhall. Men allmänheten fick inte mycket svar om hur det ska bli med renovering. Tekniska nämnden, som ansvarar för kommunens fastigheter, var inte representerad. Frågan är närmast tänkt att diskuteras vid ett möte den 13 november med den parlamentariska gruppen där alla partier ingår. Där ska den fortsatta hanteringen av alla simhallar tas upp utifrån en ny statusuppdatering som visar kostsamma renoveringsbehov.

Men nu lägger SD också ett initiativärende till tekniska nämndens sammanträde den 16 november. Ulf Berggren berättar i skrivelsen att SD avsatt pengar i sin kommande budget för att renovera långsiktigt.

– Men för att åter kunna öppna upp simhallen för allmänheten krävs det att viss renovering görs här och nu, skriver han.

Berit Önell

Läs mer:

2023-11-03 Politiker grillades om Bjärnums badhus

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se