torsjö live vers2

Omsorgens ekonomichef: – Straffad för att jag anmält arbetsmiljön

Omsorgens ekonomichef: – Straffad för att jag anmält arbetsmiljön

– Jag tror att jag blivit straffad för att jag anmält arbetsmiljön, säger Geanina Jonsson, chef för ekonomi, system och teknik på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun.

Nu väljer hon att gå ut offentligt i Frilagt med sin berättelse samtidigt som hon bemöter en del uttalanden från arbetsgivaren. Det handlar om dåligt bemötande från högre chefer, en obefogad skriftlig varning, stor personalomsättning och en haltande organisation som krävt att hon under två år jobbat på dubbla tjänster. Efter att förgäves ha slagit larm internt gick hon till slut, tillsammans med några kollegor, uppåt i organisationen och bad kommundirektör Ulf Bengtsson om hjälp. Han tillsatte en extern arbetsmiljöutredning som kommer att vara klar inom några veckor. För Geaninas del pågår förhandling om omplacering.

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh meddelade tidigt på morgonen fredagen den 15 september att Ulf Bengtsson beslutat om arbetsmiljöutredningen. En timme senare informerades berörd personal om att Geanina Jonsson skulle få andra arbetsuppgifter och att hon flaggat för att byta arbetsgivare. Som Frilagt tidigare berättat skulle ersättaren sättas in omedelbart och överlämning påbörjas “nästa vecka”, alltså på måndagen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Men medarbetarna fick inte veta varför ekonomichefen skulle bort. Strax därefter fick facket Akavia med flera information via mejl, men ingen MBL-förhandling hade hållits, trots att lagen kräver det innan beslut fattas om förändringar som kan påverka arbetstagarna.

– Att välja att gå ut med information om min tjänst och mina arbetsuppgifter utan att MBL-förhandla är som att spela utanför spelplanen, säger Geanina.

Bilden visar omsorgsförvaltningens lokaler.
Omsorgsförvaltningens administrativa avdelning är inrymd i Kasern Johnsson på T4-området. Det är här arbetsmiljöutredningen pågår. Foto: Jonathan Önell

Hon är fortfarande kvar på sin tjänst. Hon har inte lämnat in sin uppsägning och hon har kvar samma arbetsuppgifter, trots att hon skulle omplacerats i oktober. Hon förklarar att den tillfällige efterträdaren som hon skulle lämna över till inte har rätt kompetens.

– Han har aldrig jobbat med ekonomisystem eller lagt upp en budget. Det är stor skillnad mellan att överlämna och att utbilda någon. Men vi gör det bästa av situationen och vi samarbetar bra, säger hon.

Tvingades jobba för två

Hon har lång erfarenhet, har arbetat som administrativ chef med ekonomiansvar inom offentlig verksamhet i 18 år. Nu bekräftar hon att hon flaggat för att hon kommer att söka sig vidare till annan arbetsgivare. Orsaken är den ohållbara arbetssituationen.

– Jag sitter på två tjänster sedan två år tillbaka. Man har gjort en felaktig organisation genom att sätta ihop chefskap för ekonomi med chefskap för system och teknik. Det är enorma mängder arbetsuppgifter, säger hon.

Organisationen var ny när hon hösten 2021 påbörjade sin tjänst med ansvar för 17 medarbetare. Personalomsättningen var redan då stor.

– Jag fick börja med att anställa och bygga upp två team.

Hon berättar att hon i början arbetade mellan 12 och 20 timmar per dygn.

– Men jag fick min enhet på fötter och vi har full koll på ekonomin.

Hon berömmer sina medarbetare.

– Jag har fantastiska medarbetare i teamet. Vi har byggt upp något som fungerar bra.

Hon begärde avlastning, men nekades.

– Den dagen jag fick veta det meddelade jag att jag måste söka mig vidare.

Intern utvärdering hjälpte inte

En intern utvärdering av den nya organisationen på den administrativa avdelningen gjordes hösten 2022 och våren 2023. Både Geanina och hennes personal påtalade från början bristerna i organisationen.

– Det är omöjligt att fortsätta arbeta på två tjänster samtidigt, både för mig och mina medarbetare. Men utvärderingen har inte tagit hänsyn till vad vi har sagt.

Enligt utvärderingens handlingsplan, en powerpoint-presentation, behövs istället en kvalificerad utredare med juristkompetens.

– Vi vet inte hur man har kommit fram till det, säger Geanina.

Tjänsten som kvalificerad utredare skulle inte ge någon ekonomisk påverkan eftersom en tjänst som kvalitetsutvecklare omvandlades.

– Problemet är att kvalitetsutvecklaren finansierades med hjälp av statsbidrag, det kan aldrig en utredare och därför står vi där med en diff på 880 000 kronor. Det var inte precis det som sades i dokumentationen till nämnden, berättar Geanina.

Bilden visar omsorgsförvaltningens lokaler.
Cirka 40 personer arbetar inom omsorgens administration. Foto: Jonathan Önell

Hon beskriver sig själv som korrekt. Hon vill att regler ska följas och hon vill uttrycka sig rätt om det som hänt, inte sprida skvaller.

– Det vi sysslar med ska tåla att visas upp, säger hon.

Hon är noga med att tjänsteskrivelser ska vara genomtänkta och kostnadsberäknade, vilket hon anser att de inte alltid är.

– Prioriteringen verkar vara mer kvantitet än kvalitet.

Hon förklarar att hon under utvärderingen hösten 2022 påpekade sådant.

– Men utredningen tar inte upp det heller. Förändringen skulle ha noll ekonomisk påverkan, men den har ganska stor ekonomisk påverkan. Det här handlar inte bara om arbetsmiljö utan även om organisation. Jag tror att den nya utredningen kommer att visa det.

– Om man jagar människor istället för organisationsfel – då blir det fel, säger hon.

Enda lösningen att gå vidare uppåt

Hon bekräftar att den pågående arbetsmiljöutredningen handlar om brister i relationer och bemötande och beklagar att det inte hjälpte att ta upp problemen internt.

– Enda lösningen var att gå vidare uppåt i organisationen. Men vi försökte verkligen allihopa.

Hon vill lyfta upp kommundirektörens insats som ett positivt exempel.

– Han tog tag i det väldigt snabbt, det var fantastiskt bra och professionellt, säger hon.

Hon säger att flera i ledningsgruppen bidragit till arbetsmiljöproblemen inom omsorgsförvaltningen.

– Men inte alla. Det är synd att kritiken drabbar hela ledningsgruppen.

Geanina tror inte på det som Åsa Ollerstam Lundh tidigare sagt i Frilagt om att ledningen vill att personal som upptäcker något som inte stämmer ska påtala det.

Obefogad varning efter anmälan av cyberattack

Som Frilagt berättat utfärdades en skriftlig varning i maj i år. Enligt protokollet påtalade facket att den inte föregicks av en opartisk utredning så som reglerna föreskriver och att den därmed inte var befogad.

– Facket frågade om en “saklig utredning” gjorts. Arbetsgivaren sa att den gjorts, men har inte lämnat ut den, berättar Geanina.

Varningen gällde att hon gått förbi delegationsordningen när hon i mars gjorde en anmälan om en misstänkt cyberattack till Integritetsskyddsmyndigheten IMY. På omsorgsförvaltningen är det enbart förvaltningschefen som har delegation på att besluta om sådana anmälningar. Vidaredelegering finns inte. En verksamhetschef har gjort två anmälningar till IMY, en före och en efter Geaninas, utan att få någon varning.

Geanina berättar att hon fick ett meddelande från upphandlingsenheten om misstanken, vidarebefordrat från leverantören av trygghetslarm en dag tidigare. Hon visste att anmälan till IMY måste göras inom 72 timmar.

– Men jag hade knappt tre timmar på mig, på en fredag, säger hon.

Det var alltså bråttom. Informationen från leverantören var kryptisk och hon sökte genast hjälp från kollegor på IT-avdelningen.

– Prio ett för mig var att ta reda på vad som inträffat för att rätta till det, inte att titta på delegationsordningen.

– Klockan 17.28 på fredagskvällen hade jag fått informationen. 17.40 lämnade jag in anmälan. 18.43 informerade jag ledningsgruppen, berättar hon.

Hon gjorde ett misstag i mejlet till ledningsgruppen.

– Jag glömde lägga till förvaltningschefen. Alla andra var med. Det var den mänskliga faktorn. På måndagen fick jag reda på att jag inte hade delegation att anmäla.

Hon berättar att hon då förstod att hon gjort fel.

– Jag borde ha kontaktat förvaltningschefen direkt så att hon kunde bedöma om det skulle göras en anmälan. Men först 17.28 på fredagskvällen visste jag vad som hänt.

Samtidigt förstår hon inte hur det skulle fungera. Det finns ingen rutin kopplad till delegationsordningen.

– Jag skrev till min chef att vi bör ha en rutin för vem som gör vad. Hur kontaktar jag förvaltningschefen på fredagskvällen eller om hon har semester? Om hon inte är på plats räcker det inte att jag skickar mejl. Vi diskuterade aldrig de här frågorna.

– Jag har varit i god tro. Om jag hade vetat att jag inte fick göra det här skulle jag inte ha gjort det, säger hon.

Nu vill hon att varningen ska omprövas.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-15 Omsorgens ekonomichef hastigt förflyttad

2023-09-19 Omsorgens arbetsmiljö utreds efter larm till kommunledningen

2023-09-23 Fick varning efter att ha anmält cyberattack

2023-11-08 Inget fel när verksamhetschef anmälde till IMY

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se