torsjö live vers2

Inget fel när verksamhetschef anmälde till IMY

Inget fel när verksamhetschef anmälde till IMY

Den verksamhetschef som gjort två anmälningar om personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, agerade helt i enlighet med delegationsordningen. Det förklarar omsorgsförvaltningens kommunikatör Michell Grönlund efter Frilagts artikel där Geanina Jonsson, chef för ekonomi, system och teknik, berättade om sin syn på arbetsmiljöproblemen som anmälts till kommunledningen, varför arbetsgivaren vill omplacera henne och vad som föregick den skriftliga varningen mot henne för att hon anmält en misstänkt cyberattack.

Michell Grönlund bekräftar i ett mejl till Frilagt att förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh är den enda som har delegation på att besluta om anmälan till IMY. Men själva uppgiften att göra anmälan kan läggas över på någon annan efter att beslutet fattats, vilket ska ha skett inför båda de anmälningar som gjordes av verksamhetschefen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Michell Grönlund och Åsa Ollerstam Lundh deklarerar att de inte tänker svara på några följdfrågor från Frilagt. Vi försöker ändå, men får inte svar på om det finns någon dokumentation som visar att förvaltningschefen fattade besluten om att anmäla till IMY i dessa fall. Inte heller varför det inte finns rutiner som reglerar hur personuppgiftsincidenter ska hanteras när de blir kända och särskilt när de sker utanför ordinarie arbetstid, vilket var fallet vid Geanina Jonssons anmälan, och om förvaltningen arbetar med detta.

Geanina Jonsson beklagar om hon tolkat delegationen fel när hon förutsatt att verksamhetschefen inte fick anmäla till IMY.

– I så fall vill jag be om ursäkt. Men vi har aldrig haft de här diskussionerna, säger hon.

– Det spelar ingen roll vilken delegationsordning vi har om vi saknar rutiner. Det är rutinerna vi tar fram när det är skarpt läge, inte delegationsordningen.

– Det centrala problemet är att vi saknar rutiner, inte att jag inte följt delegationen.

Först klockan 17.28 en fredagskväll i mars hade hon fått fram tillräcklig information om incidenten som enligt media fått 150 kommuner att aktivera beredskapsplaner. Problemet var att misstänkta personuppgiftsincidenter ska anmälas till IMY inom 72 timmar.

– Om jag inte varit på plats, vad hade hänt?

Enligt Michell Grönlund stämmer det inte att Geanina Jonsson nekats avlastning.

– Hon har två gånger, både av sin föregående och av sin nuvarande chef, erbjudits avlastning, men bestämt tackat nej.

Enligt Geanina Jonsson var den avlastning hon erbjöds inte värd namnet.

– Av den anledningen lämnade jag i förra veckan en anmälan om min ohållbara arbetsbörda under de senaste två åren till kommunledningen. Jag har fått bekräftat att den tagits emot och “kommer att hanteras i enlighet med den process som finns för den typen av ärenden”.

Berit Önell

Läs mer:

2023-11-06 Omsorgens ekonomichef: – Straffad för att jag anmält arbetsmiljön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se