torsjö live vers2

Fick inte veta att hon hade rätt att slippa vittna

Fick inte veta att hon hade rätt att slippa vittna

Vittnet fick inte information om att hon som sambo till målsäganden enligt lagen har rätt att slippa vittna i Hässleholms tingsrätt. När relationen framkom en bit in i vittnesmålet avbröt domaren förhöret för att fråga kvinnan om hon ville vittna. Svaret blev ja, men kvinnan, som har en lindrig utvecklingsstörning, meddelade sedan tingsrätten att hon hade sagt nej om hon förstått att hon inte var tvungen att ställa upp. Vittnesmålet har ändå använts.

Rättegången handlar om två fall av försök till grov misshandel mot mannen i oktober 2021 samt två fall av ringa narkotikabrott. Grannkvinnan är åtalad för att ha släppt en fyra kilos träningsvikt, en så kallad kettlebell, mot honom från hög höjd i trapphuset till flerfamiljshuset i Hässleholm. Det var bara tur att han flyttade sig så att vikten snuddade vid hans rygg istället för att träffa huvudet med full kraft. När hon sedan kom rusande med med en vass sax för att hugga honom lyckades han avväpna henne och hålla fast henne tills polisen kom.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hon åtalades även för ringa narkotikabrott, både vid detta tillfälle då det visade sig att hon hade kokain, tramadol och cannabis i blodet, och en gång i december 2021.

Bilden visar en kettlebell.
Grannen släppte den fyra kilo tunga träningsvikten från 3,63 meters höjd i trapphuset. Foto ur förundersökningen

Målet sattes ut till förhandling i tingsrätten två gånger utan att den tilltalade kvinnan infann sig. Den andra gången beslöt tingsrätten att ändå ta upp vittnesförhör som spelades in. Det var då domaren missade den obligatoriska informationen till målsägandens sambo.

Men i protokollet från vittnesupptagningen står: …”förklarar att hon vill vittna sedan hon informerats om rätten att avstå från det”.

Inspelningen från vittnesupptagningen den 13 september visar något annat. Domaren, lagman Kristina Andersson, förstår på de inledande frågorna från åklagaren Christofer Ramkvist att vittnet är sambo med målsäganden som inte vill medverka i rättegången.

– Då måste jag ställa frågan till dig om du vill vittna?

– Ja, svarar vittnet.

– Då har vid den biten klar i alla fall, bra, säger Kristina Andersson.

Den misstänkta kvinnan häktades sedan och huvudförhandling kunde hållas med henne närvarande den 26 september. Dessförinnan hade vittnet och hennes sambo skrivit till tingsrätten och påtalat att hon inte fått information om att hon som sambo enligt rättegångsbalken kunde välja att avstå från att vittna. Det förstod hon först när hon läste protokollet från vittnesupptagningen. Hon menar nu att hon blivit lurad av tingsrätten att vittna och vill därför återkalla sitt vittnesmål.

Bilden visar Hässleholms tingsrätt.
Hässleholms tingsrätt informerade inte kvinnan om att hon som sambo till målsäganden hade rätt att avstå från att vittna. Hon ville därför återkalla sitt vittnesmål, men nekades. Foto: Berit Önell

Tingsrätten med rådmannen Lena Berlin som domare beslutar vid huvudförhandlingen att vittnesförhöret ändå ska användas. Åklagaren får också spela upp polisförhör med målsäganden.

Efter slutpläderingarna beslutar tingsrätten att den 31-åriga åtalade kvinnan ska genomgå en liten sinnesundersökning, så kallad paragraf sju-utredning. Målet sätts ut till fortsatt huvudförhandling den 1 november. Men utredningen visar ett behov av en stor rättspsykiatrisk undersökning. Rättegången ska istället fortsätta den 23 november då det främst handlar om påföljden.

Lena Berlin förklarar att om den åtalade bedöms ha varit psykisk sjuk när brottet begicks kan det bli fängelseförbud.

Hon betonar att hon inte ansvarade för bevisupptagningen, men hänvisar till inspelningen av vittnesförhöret med målsägandens sambo.

– Man kunde se på inspelningen att ordföranden avbryter och frågar om hon vill vittna och då säger hon ja, så jag gör inte någon annan bedömning av det.

Hon får inte den fullständiga informationen, är inte det ett problem?

– Nej. Jag gjorde den bedömningen. Sedan är ju frågan hur mycket vikt vi lägger vid hennes vittnesmål, det får ni se i domen. Även om hon vill vittna så är hon ju ändå sambo med målsäganden, säger Lena Berlin..

Är det inte grundläggande att informationen ska ges?

– Sådan informationen brukar ges innan, det brukar aldrig spelas in. Det står i protokollet också att hon fått information.

Det hörs ju på inspelningen att hon inte fått den?

– Hon kan ha fått information före inspelningen.

– Vi får se om det överklagas.

Kristina Andersson säger också först att vittnet fått tillräcklig information.

– Hon fick den frågan och hon sa att hon ville vittna, säger hon.

Frilagt berättar att vi lyssnat på inspelningen av vittnesförhöret och att vittnet har en lindrig utvecklingsstörning, en uppgift som Kristina Andersson säger att hon inte kan kommentera.

– Du har den inspelning du har och min bedömning är att jag talade om för henne vad som gällde.

Du kom ju på en bit in i förhöret att hon var sambo och att du hade missat det?

– Hon har sagt att hon var beredd att vittna.

Du menar att det räcker?

– Ja, den bedömningen gjorde jag, annars hade hon ju inte vittnat.

Det står ju också i stämningsansökan att hon är sambo med den målsägande?

– Jag har missat det. Precis som jag sa, jag har missat det.

Kristina Andersson, lagman vid Hässleholms tingsrätt. Foto: Berit Önell
Kristina Andersson, lagman vid Hässleholms tingsrätt. Foto: Berit Önell

Hur ser du på deras skrivelse?

– Jag kan inte överpröva mina egna beslut. Det är hovrätten som får göra det, om den saken kommer upp till hovrätten.

– Man får överklaga domen. Sedan finns ju möjlighet att kritisera domstolen med den tillsyn som finns hos JO och JK, om man tycker det, säger hon.

Vittnet och hennes sambo säger till Frilagt att de tänker överklaga domen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-11-03 Åtal för att ha släppt träningsvikt mot granne i trapphus

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se