Gruppen-3a-328x120

Facklig oro för kommunens budget

Facklig oro för kommunens budget

Tio fackförbund uttrycker oro för konsekvenserna av budgetförslaget från S- och M-styret i Hässleholms kommun. De befarar bland annat att åtstramningar ska leda till ökad arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö samtidigt som lönerna halkar efter.

Synpunkterna framfördes vid så kallad central samverkan den 27 oktober då arbetsgivaren i form av kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M), HR-personal och ekonomichef informerade de fackliga företrädarna om budgetförslaget. Budskapet var att budgetåret 2024 liksom 2023 kommer att vara tufft. Åtstramningar väntar de flesta nämnderna. Tio fackförbund lämnade protokollsanteckningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Mindre pengar och färre personer ökar risken att arbetsbelastningen blir tyngre och därmed försämras arbetsmiljön, skriver fackförbunden Vision, Sveriges lärare, Fysioterapeuterna, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, DIK, Sveriges arbetsterapeuter och Sveriges skolledare i en gemensam protokollsanteckning.

Naturvetarna konstaterar att Hässleholms kommuns personalutskott beslutat om ett löneutrymme på 2,4 procent för medlemmarna som bland annat arbetar som miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Det så kallade märket som fastställer löneökningstakten på svensk arbetsmarknad ligger för 2023 på 4,1 procent.

– Det råder en nationell brist på erfarna miljö- och hälsoskyddsinspektörer och för att behålla de inspektörer som är anställda inom Hässleholms kommun bör löneutvecklingen för dem åtminstone matcha den på svensk arbetsmarknad, skriver Naturvetarna.

Akavia har liknande synpunkter och betonar att hårdnande konkurrens om vissa yrkesgrupper ställer ökade krav på Hässleholms kommun som en attraktiv arbetsgivare.

– Om kommunen verkligen vill vara en attraktiv arbetsgivare och kunna locka till sig och behålla personal måste löneökningarna för Akavias medlemmar för år 2024 och framgent bli betydligt högre än vad som varit fallet de senaste åren, skriver Akavias företrädare.

Totalt tolv fackförbund ställde sig oeniga till arbetsgivarens förslag. Det var enbart Brandmännens riksförbund som inte hade något att erinra.

Budgetförslaget behandlas under onsdagen i kommunstyrelsen och den 20 november i kommunfullmäktige.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-19 Stora investeringar i första budgeten från S och M

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se