torsjö live

Anmälan mot Lars Johnsson (M) till riksåklagaren

Anmälan mot Lars Johnsson (M) till riksåklagaren

JO kritiserade nyligen Hässleholms kommunstyrelses tidigare ordförande Lars Johnsson (M) för att han agerat i strid med grundlagens krav på saklighet och opartiskhet när han stämde möte med en enskild om dennes överklagande av ett kommunalt beslut. Johnsson handlade enligt JO i sin roll som kommunstyrelsens ordförande, inte som ledamot i kommunfullmäktige, vilket hade inneburit att han inte stod under JO:s tillsyn. Nu ska riksåklagaren, RÅ, bedöma om en tidigare förundersökning om tjänstefel för samma agerande ska återupptas. Den lades ned just med motiveringen att Johnsson agerat som ledamot i kommunfullmäktige.

Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
Den nedlagda polisanmälan om tjänstefel mot Lars Johnsson (M) går nu till riksåklagaren.

Den enskilde, Martin Persson, polisanmälde Lars Johnsson för tjänstefel redan i juli 2022, innan han gjorde JO-anmälan. Polisen beslöt efter bara en vecka att lägga ned förundersökningen. Enligt överprövning av åklagare fanns inte skäl att ändra polisens beslut. Motiveringen var att brottsbalkens bestämmelser om att den som är ledamot i en kommunal församling, det vill säga kommunfullmäktige, inte kan ställas till ansvar för åtgärder som vidtas i denna roll.

– Tjänstefel är därför inte aktuellt, hette det i ett av de två besluten.

Efter JO:s kritik begärde Martin Persson på nytt överprövning. Motiveringen var främst att det nu klarlagts att Lars Johnsson agerade som kommunstyrelsens ordförande och inte som fullmäktigeledamot.

– Hans agerande har en så tydlig koppling till rollen som ordförande i kommunstyrelsen att jag inte ser några hinder mot att jag granskar hans agerande i det här fallet, skrev JO i sitt beslut.

Men åklagarna i Skåne håller fast vid sin uppfattning och har inte ändrat sitt beslut. Martin Persson har därefter begärt överprövning hos riksåklagaren, något som enligt åklagarmyndighetens hemsida enbart sker undantagsvis. I det här fallet blir det så.

– Vissa nya omständigheter har kommit fram. Jag har därför omprövat beslutet men inte ändrat det. Ärendet överlämnas därför till riksåklagaren, skriver nu Mikael Björk, överåklagare på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Lars Johnsson är idag riksdagsledamot, ledamot i konstitutionsutskottet med mera.

Frilagt söker Lars Johnsson.

Berit Önell

Uppdatering:
Informationen på Åklagarmyndighetens hemsida är felaktig. Den som begär överprövning hos Riksåklagaren får det, inte bara undantagsvis.

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2023-11-14 JO-kritik mot Lars Johnsson (M): Agerade i strid med grundlagen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se