torsjö live

“JO-beslut inte bindande”

“JO-beslut inte bindande”

Åklagarmyndigheten följer inte JO:s bedömning om vilken roll Hässleholms tidigare kommunstyrelseordförande Lars Johnsson (M) hade när han stämde möte med en kommuninvånare som överklagat ett kommunalt beslut. Åklagarna håller till skillnad från JO fast vid att Johnsson agerade som ledamot i kommunfullmäktige och därmed inte kan utredas för tjänstefel. Därför återupptas inte förundersökningen om tjänstefel.

– För det första är JO:s beslut inte bindande, för det andra tycker vi inte att skrivningen är så tydlig, säger kammaråklagare Jon Bartholdsson som var föredragande till överåklagare Mikael Björk.

Justitieombudsmannen, JO, har tillsyn över att myndigheter och domstolar tillämpar gällande rättsregler korrekt och ska särskilt se till att dessa följer regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet och att medborgarnas fri- och rättigheter respekteras.

JO kritiserade Lars Johnsson för att ha agerat i strid med grundlagens krav på saklighet och opartiskhet. JO konstaterade att om han inte uttryckligen försökt förmå medborgaren, Martin Persson, att dra tillbaka sitt överklagande så uppfattades det ändå som avsikten. Johnsson hävdade att han handlat som ledamot i kommunfullmäktige, inte som kommunstyrelsens ordförande. Men JO, som i så fall inte hade kunnat granska fallet, gjorde motsatt bedömning.

Bilden visar JO-beslutets inledning.
JO kritiserade Lars Johnsson för att han agerat i strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Martin Persson hade tidigare även polisanmält Lars Johnsson för tjänstefel. Förundersökningen lades snabbt ned just på grund av att åklagaren bedömde att han träffat Martin Persson i rollen som fullmäktigeledamot. Efter JO-kritiken begärde Martin Persson ny överprövning och hävdade att motiveringen till att lägga ned förundersökningen hade fallit.

Men Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö drog samma slutsats som polisen och den tidigare åklagaren. Visserligen har en del nya omständigheter kommit fram och ärendet har därför omprövats, men inte ändrats.

Jon Bartholdsson säger att JO-beslutet togs i beaktande eftersom sökanden skickade med det i sin begäran om överprövning. Men enligt åklagarna var JO:s bedömning av Lars Johnssons roll inte tillräckligt tydlig.

– Hans agerande har en så tydlig koppling till rollen som ordförande i kommunstyrelsen att jag inte ser några hinder mot att jag granskar hans agerande i det här fallet, skrev JO.

– Det tycker jag inte att man ska likställa med att det är klarlagt, säger Jon Bartholdsson.

Han betonar att beslutet nu är fattat på utvecklingscentrum och skickats vidare till riksåklagaren som kan göra en annan bedömning.

Ärendet hamnar på riksåklagarens bord eftersom Martin Persson begärt att även överåklagarens beslut ska överprövas. Jon Bartholdsson säger att det inte stämmer att överlämnande till riksåklagaren bara sker undantagsvis, vilket myndighetens hemsida säger.

– Det sker dagligen om sökande begär överprövning av vårt beslut, säger han.

Bilden visar Åklagarmyndighetens hemsida.
Åklagarmyndighetens hemsida säger felaktigt att beslut bara undantagsvis överprövas av riksåklagaren.

Han lovar att ta felet på hemsidan vidare.

– Jag kan definitivt kolla upp och fråga varför det är så, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2023-11-14 JO-kritik mot Lars Johnsson (M): Agerade i strid med grundlagen

2023-12-04 Anmälan mot Lars Johnsson (M) till riksåklagaren

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se