Gruppen-3a-328x120

Begriplig bygglovstaxa först till nästa årsskifte

Begriplig bygglovstaxa först till nästa årsskifte

Hässleholms kommuns plan- och bygglovstaxa räknas ut via en invecklad formel i minst ett år till. Det trots att ärendet om uppdatering av några detaljer återremitterades av kommunfullmäktige för att hela taxan skulle göras mer lättförståelig. Kommunstyrelsen har åter beslutat att föreslå fullmäktige godkänna en enklare revidering av texten och låta en större översyn vänta.

Det var Anders Edwall (C ) som föreslog återremiss vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november. Han hävdade att avgiftsmodellen med hänvisningar till ett stort antal tabeller och formler till och med kan vara olaglig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Förvaltningslagen säger att kommuner och andra myndigheter ska kommunicera på ett tydligt och begripligt sätt, sa han.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C) fick igenom återremissen i kommunfullmäktige och är nu kritisk till hur den hanterats i kommunstyrelsen. Foto: Berit Önell

Det räckte i fullmäktige med en minoritet i form av en tredjedel av ledamöterna för att få igenom återremissen.

Men majoriteten i kommunstyrelsen nöjde sig med miljö- och stadsbyggnadsnämndens ambition att inom kort påbörja en större översyn av plan- och bygglovstaxan för att den bättre ska följa Sveriges kommuner och regioners förslag. Målet är att den nya taxan ska kunna antas av kommunfullmäktige under hösten och börja gälla den 1 januari 2025.

Som ersättare i kommunstyrelsen lämnade Anders Edwall nu en protokollsanteckning.

– Återremissen har inte behandlats och ärendet är identiskt. Taxan är fortfarande i princip obegriplig, skriver han.

Han anser att ett uppdrag borde ges till miljö- och stadsbyggnadsnämnden att en ny taxa omgående ska tas fram som är lättbegpriplig. Denna borde presenteras senast i augusti 2024.

De ändringar som kommunstyrelsen vill göra snabbare gäller främst tillägg av avgifter för nya karttjänster.

SD reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-11-21 Återremiss för obegriplig bygglovstaxa

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se