torsjö live

Skyddstillsyn för kast med träningsvikt mot granne

Skyddstillsyn för kast med träningsvikt mot granne

Skyddstillsyn och två månaders fängelse blev straffet för den 31-åriga kvinna som kastade en träningsvikt från hög höjd mot sin granne i ett flerfamiljshus i Hässleholm. Fängelsestraffet räknas som verkställt under häktningstiden.

Hässleholms tingsrätt anser det utrett att kvinnan i oktober 2021 släppte en så kallad kettlebell mot grannen när han befann sig på våningen under. Bara tillfälligheter gjorde enligt domstolen att han inte träffades i huvudet och fick livsfarliga skador. Istället nuddade träningsvikten vid hans rygg eftersom han flyttade sig lite precis när kastet skedde.

Bilden visar en kettlebell.
Kvinnan släppte den fyra kilo tunga träningsvikten från 3,63 meters höjd i trapphuset. Foto ur förundersökningen

Tingsrätten anser att det måste ha varit uppenbart för kvinnan vilka följder hennes agerande kunde ha fått.

– Trots det avstod hon inte från gärningen, skriver tingsrätten och bedömer den därför som försök till grov misshandel.

I det fortsatta händelseförloppet högg kvinnan mot grannen med en sax. Hon missade och han lyckades avväpna henne och hålla fast henne tills polisen kom. Även detta är enligt tingsrätten klarlagt, men det är inte utrett hur många hugg som delades ut och hur de var riktade. Därför blir brottsrubriceringen försök till misshandel som inte kan anses som grov.

Kvinnan döms också för två fall av ringa narkotikabrott, det ena vid tillfället för de andra brotten då hon var påverkad av tramadol, kokain och cannabis. Vid det andra tillfället kom en polispatrull till hennes lägenhet efter att hon ringt och sagt att grannen ville döda henne. Mindre mängder av både kokain och cannabis hittades i lägenheten.

En stor psykiatrisk utredning gjordes innan rättegången avslutades. Den visade att kvinnan inte begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning och hon kunde därför inte dömas till rättspsykiatrisk vård.

Av utredningen framgår dock att hon sedan ungdomen haft kontakt med psykiatrin och nyligen även tvångsvårdats på grund av drogutlösta psykoser. Tingsrätten konstaterar att hon är i stort behov av vård för sina diagnoser och även behöver stödåtgärder i sin livssituation. Därför döms hon till skyddstillsyn som enligt tingsrätten även kan bidra till att hon håller sig ifrån fortsatt brottslighet. Fängelse i två månader läggs till, men tingsrätten bedömer straffvärdet till tio månaders fängelse. Kvinnan har varit frihetsberövad längre tid än så och fängelsestraffet anses därmed helt verkställt.

Domen nämner inte att målsägandens sambo, vars vittnesmål var en bärande del av åklagarens bevisning, begärt att få ta tillbaka det hon sagt efter att i efterhand ha förstått att hon inte måste vittna, något domaren missat att informera henne om. Målsäganden vägrade också att medverka i rättegången. Tingsrätten beslöt att använda både polisförhöret med målsäganden och vittnesförhöret med sambon.

Berit Önell

Läs mer:

2022-11-04 Åtal för att ha släppt träningsvikt mot granne i trapphus

2023-11-08 Fick inte veta att hon hade rätt att slippa vittna

2023-12-13 Ingen psykvård för attack i trapphus

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se