Gruppen-3a-328x120

Risk att reningsverket slås ut – frågar MSB om jättepumpar

Risk att reningsverket slås ut – frågar MSB om jättepumpar

Översvämningen kring Finjasjön belastar nu reningsverket i Hässleholm så hårt att räddningstjänsten ska be Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om hjälp.

– Vi ska kolla om de har stora pumpar tillgängliga, berättar räddningschef Johan Wendt på måndagen.

– Det mest allvarliga skulle vara om reningsverket översvämmas och slås ut, säger Mathias Jönsson på kommunens tekniska förvaltning.

Finjasjöns vattennivå pendlade under måndagen mellan 45,37 och 45,38 meter över havet. Förra veckans snabba höjning har alltså avstannat, men många hus är omringade av vatten och läget är fortfarande mycket allvarligt. Imorgon väntas mer regn.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frågan om reningsverkets behov av extra pumpar lyftes på måndagsförmiddagens avstämningsmöte mellan va-bolaget Hässleholm Miljö och berörda kommunala förvaltningar.

– Det är högt tryck på reningsverket nu. Det är någon ledning som man är orolig för, säger Johan Wendt.

Bilden visar en av Hässleholms vattens bilar med en översvämmad äng i förgrunden.
Översvämningen ger högt tryck på reningsverket. Under måndagen rådde aktivitet på flera ställen kring verket, bland annat vid Södra Kringelvägen där dagvattnet svämmat över sina dammar på andra sidan.

Räddningstjänsten lånade därför under måndagen ut fyra så kallade motorsprutor, stora pumpar med en kapacitet på 1 500 – 2 500 liter per minut, till reningsverket.

– De pumpar ut vattnet nu, det finns en oro för att det annars kommer in i reningsverket, säger Johan Wendt.

Han ser allvarligt på situationen och menar att det gäller att förbereda sig för värsta scenario.

– Vi vill ha både hängslen och livrem.

Bilden visar Johan Wendt.
Johan Wendt, räddningschef för Hässleholms och Osby kommun. Foto: Privat

IT-avdelningen kontrollerade också så att alla reningsverkets system fungerade.

Mathias Jönsson, projektledare på kommunens tekniska förvaltning, konstaterar att faran inte är över.

– Vårt fokus är att skydda samhällsviktiga funktioner, säger han.

Det gäller i nuläget främst Hässleholms reningsverk och pumpstationen vid Brovägen där kommunen och Hässleholm Miljö har förstärkt vallarna.

Hässleholm Miljö vädjar till sina kunder om att fortsatt vara försiktiga med att använda avloppen.

Hovdalavägen är fortsatt avstängd. Enligt Johan Wendt tar de flesta andra vägar.

– Det verkar som att folk har lyssnat, säger han.

Mathias Jönsson säger att det viktigaste är att undvika tung trafik när vattnet står så högt intill vägen.

– Det blir en tvättsvampseffekt när tung trafik trycker ut fint material från vägen åt sidorna. Det finns en risk att man kan köra igenom också, säger han.

Kommunen uppdaterar dagligen informationen om översvämningen på sin hemsida. På måndagen tillkom bland annat information om att reningsverk, pumpstationer och ledningsnät bräddar ut orenat avloppsvatten i vattendragen vid höga flöden. Syftet är att förhindra att avloppsvatten rinner baklänges i ledningarna och kommer upp i folks källare.

Frilagt har förgäves sökt Hässleholm Miljö.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01 27 Hovdalavägen avstängd längs Finjasjön

2024-01-28 Finjasjöns vattennivå steg mindre än väntat i helgen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se