Gruppen-3a-328x120

Hovdalavägen avstängd längs Finjasjön

Hovdalavägen avstängd längs Finjasjön

Hässleholms kommun stängde på lördagseftermiddagen av Hovdalavägen mellan Sjörrödsrondellen och Björkvikenrondellen. Bara räddningsfordon, arbetsfordon och boende är tillåtna.

Kommunen försöker på sin hemsida lugna medborgare som är oroliga för att det ska komma upp avloppsvatten från dagvattenbrunnar som svämmat över – och förklarar att det inte finns avlopp i dagvattenbrunnar, vilket det i och för sig kan finnas. Men man varnar inte för den mer uppenbara smittorisken när stora mängder orenat avlopp pumpas ut i sjön och andra vattendrag från översvämmade avloppssystem.

Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson säger att bräddningarna är nödvändig krishantering, men att man alltid ska vara försiktig med vattnet vid översvämningar.

Bilden visar avspärrningarna.
Hovdalavägen stängdes av för obehörig trafik sent på lördagseftermiddagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Finjasjöns vattennivå fortsatte att stiga under natten till lördagen då även hårda vindar ställde till problem. Räddningstjänsten fick vid halvettiden ett larm om att is från sjön blåst in under ett trädäck till en villa vid Garnvägen. Trädäcket trycktes i sin tur upp mot fasaden och även ett elskåp var i fara. Räddningstjänsten bedömde dock att det inte fanns några akuta skador på huset och kunde inte göra något åt situationen. Eon skulle skicka ut en reparatör under dagtid för att inspektera elskåpet.

Vid åttatiden på morgonen var vattennivån 45,32. Även under dagen steg nivån något och nådde vid fyratiden 45,34. Vid 20-tiden var den 45,35. Det fattas nu 12 cm till rekordnivån på 45,47 vid översvämningen 2002.

Bilden visar översvämmade hus.
Vattennivåerna steg fram till lunch på lördagen och många hus ligger nu i princip ute i sjön.

Hovdalavägen är omgiven av vatten och risken är att den därför har underminerats. Vägbanan mot åkrarna vid reningsverket lutar synligt på något ställe. Varningsmarkeringar sattes ut på fredagen då vägen även stängdes av för tung trafik eftersom belastningen på vägen kunde bli för stor.

Bilden visar Hovdalavägen.
Vägbanan lutar synligt vid lyktstolpen.

Men kommunens uppmaning till bilister att välja annan väg om möjligt räckte inte. Inte heller sänkt hastighet till 30 km i timmen eller mobila trafikhinder. Tvärtom verkade många lördagslediga invånare ta en tur till de översvämmade områdena av ren nyfikenhet. På lördagen fattades istället beslutet att stänga av vägen för obehörig trafik som nu hänvisas till Södra Kringelvägen och Norra respektive Södra Byvägen i Tormestorp.

Ytterligare några vägar i kommunen är avstängda på grund av högt vattenstånd. Det är Brovägen, Ormanäsvägen och vägen längs Guldkusten vid Finjasjön, Tyringevägen i Finja under järnvägsviadukten samt gång- och cykelvägen där och Flyvägen i Vittsjö vid förskolan.

Mats Didriksson förklarar att situationen är ansträngd.

– Men vi har i alla fall läget under kontroll just nu, säger han.

Bilden visar Mats Didriksson.
Läget är under kontroll, åtminstone just nu, enligt Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson. Foto: Urban Önell

Han var med vid lördagens avstämningsmöten med kommunen.

– Kommunen bedömer att att nivån kommer att stiga 20 cm till. Samtidigt har det ökat långsamt under dagen, säger han.

Han beskriver vattennivåerna kring reningsverket i Hässleholm som väldigt höga.

– Vi har förstärkt skyddsvallen så att man ska klara att hålla anläggningen fri om det skulle fortsätta uppåt, säger han.

Men för att klara trycket från översvämmade avloppssystem till reningsverket har flera pumpstationer stängts av så att de inte skickar något till Hässleholm. Det innebär att helt orenat avloppsvatten släpps ut i vattendragen. Det gäller i Tyringe, Bjärnum och Finja. Ballingslövs pumpstation bräddade också orenat avloppsvatten på lördagen. Ormanäs pumpstation, som Frilagt berättade om på fredagen, har släppt avloppsvatten direkt ut i Finjasjön.

Bilden visar avloppsvatten som pumpas ut i sjön.
Flera pumpstationer pumpar avloppsvattnet direkt ut i vattendragen för att minska belastningen på Hässleholms reningsverk, här Ormanäs pumpstation.

Pumpstationen vid Brovägen har nu vallats in för att inte bli översvämmad. Tekniska förvaltningen påbörjade under lördagen också en förstärkning av vallen mot Tormestorps hamn.

Enligt Mats Didriksson bräddade reningsverket i Hässleholm inte på lördagen.

Hässleholms Miljö har förutom den digitala övervakningen nu också personal som ronderar till alla anläggningar dagligen.

– Vi har också krismöten och kontinuerliga avstämningar med miljökontoret, säger Mats Didriksson.

Men miljökontoret har enligt Didriksson inte gett några särskilda direktiv för bräddningarna.

– Det är krishantering, det är inte så mycket mer vi kan göra. Vi rapporterar allt till miljökontoret och naturligtvis blir det ett gediget arbete efteråt. Nu är alla parter medvetna om att det är en krissituation, säger han.

Bilden visar grävarbeten vid reningsverket.
Vallen kring reningsverket har förstärkts.

Han håller med om att det finns en smittorisk.

– Det är rätt såtillvida att när vi bräddar är det fullt med bakterier. Normalt ger vi inte specificerad information om det. Det är ju så att Finjasjövattnet dricker man inte och det blir även en utspädning. Men det finns väl all anledning att vara försiktig vid översvämningar, säger han.

Kommunen uppmanar fortsatt både boende och besökare att undvika att gå i vattenmassorna eftersom det inte går att se vad som finns under vattnet och man kan skada sig. Bilar kan fastna och försvåra för räddningstjänsten vid utryckningar.

Enligt hemsidans uppdatering på lördagen rinner Almaån nu på rätt håll, vilket innebär att Finjasjön åter har ett utlopp och att det finns möjlighet för vattennivån att sjunka. Det kommer dock att ta lång tid och nivån stiger sannolikt en bit till på grund av fredagens regn.

Avloppsvatten kan ibland blandas med dagvatten, dels för att avlopp och dagvatten förr gick i samma ledningar och att alla inte har separerats ännu, dels för att det finns nödavlopp där avloppsvatten släpps ut vid höga nivåer för att inte gå upp i bostäder. Sedan har det förekommit felkopplingar av olika slag, värst kanske när 18,3 miljoner liter avloppsvatten kom ut i dagvattendammen vid Södra Kringelvägen.

Berit Önell

Uppdatering 1:
Artikeln är uppdaterad med ny vattennivå på 45,35.

Uppdatering 2:
Hässleholm Miljö varnar för att boende vid Brovägen kan behöva lämna sina hus om vattnet rinner över vallen mot hamnen eftersom pumpstationen då måste stängas.

Kommunen skriver på lördagskvällen på sin hemsida: ”Om vattennivåerna fortsätter att stiga finns det en risk att vattnet rinner över skyddsvallen vid Brovägen. Då kan pumpstationen tvingas stängas vilket gör att avloppet slutar att fungera och det kan bli svårt för dig att stanna kvar i fastigheten. Om detta händer kommer du som bor i området att få ett SMS från Hässleholm Miljö”.

Uppdatering 3:
Tyringevägen under viadukten i Finja var vid 17-tiden på lördagen åter öppen för trafik eftersom vattnet sjunkit undan.

Läs mer:
2016-04-07 18,3 miljoner liter avloppsvatten läckte ut

2020-07-09 Mindre algblomningar efter minskade avloppsutsläpp

2024-01-25 Husägare kämpar mot vattnet – risk Hovdalavägen stängs – avlopp ut i sjön

2024-01-27 Boende flyr sina hem vid Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se