Gruppen-3a-328x120

Mats Svensson blir senior rådgivare

Mats Svensson blir senior rådgivare

Mats Svensson får en ny roll som senior rådgivare för kommunledningen när han lämnar tjänsten som förvaltningschef på tekniska förvaltningen. Det framgår av den skriftliga överenskommelse om förändringen som han och kommundirektör Ulf Bengtsson undertecknat.

Kommunen har nu gått ut med en annons för att rekrytera en ny förvaltningschef.

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Kommunens tekniske chef Mats Svensson får snart titeln senior rådgivare.Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förändringen, som Frilagt var först med att berätta om, innebär att en del strategiska funktioner flyttas till kommunledningsförvaltningen. Där ska de ingå i en ny avdelning för strategisk samhällsplanering. Det handlar främst om mark- och exploateringsverksamheten och strategisk lokalförsörjning. Tekniska förvaltningens uppdrag renodlas till en drift- och serviceorganisation. Kommundirektör Ulf Bengtsson arbetar med organisationsöversynen efter ett beslut i kommunstyrelsen i november.

När Frilagt intervjuade de inblandade och skrev om saken den 19 januari hävdade de att det ännu inte fanns något skriftligt avtal. Det undertecknade avtalet är dock daterat redan den 18 januari.

En senior rådgivare, senior adviser på engelska, är en titel som ofta används när en äldre person med lång erfarenhet lämnat en hög tjänst och under en tid blir rådgivare åt ledningen. Men Mats Svensson, som fyller 60 i år, är inte på väg att gå i pension.

– Nej, tyvärr. Både politiken och Ulf (Bengtsson) har sagt att det finns hur mycket arbetsuppgifter som helst, säger han.

Exakt vilka hans uppgifter blir är inte klart, men han nämner stöd i fastighetsfrågor, försäkringar med mera. Han ska arbeta heltid på plats i stadshuset, underställd kommundirektören. Anställningsvillkoren är oförändrade, vilket bland annat innebär att han behåller sin månadslön på 78 400 kronor.

Han ska stanna kvar som förvaltningschef tills en efterträdare är på plats. Den nya organisationen väntas preliminärt kunna träda i kraft vid halvårsskiftet.

Mats Svensson konstaterar att verksamheten på tekniska förvaltningen förändrats mycket på några år, från 40 anställda 2015 till närmare 500 idag. Många nya uppgifter har tillkommit med allt fler servicefunktioner.

– Det känns faktiskt jättebra att jag kan få jobba på det som jag en gång var lite duktigare på, säger han.

Ulf Bengtsson säger också att Mats Svensson ska ta tag i en del övergripande frågor kring fastigheter och teknik som han menar har hängt i luften.

– Han får en lite friare roll som senior rådgivare, ska stå till förfogande på mitt uppdrag, säger Bengtsson.

Bilden visar Ulf Bengtsson.
— Han får en lite friare roll, säger kommundirektör Ulf Bengtsson. Foto: Urban Önell

Någon bortre tidsgräns är inte satt för rådgivaren.

– Nej, idag får man väl jobba till 69, men jag vet inte hur Mats tänker. Jag är glad att få ha honom nära mig när det behövs i olika viktiga frågor, säger Ulf Bengtsson som själv fyller 61 i år och räknar med att jobba ett bra tag till.

Enligt platsannonsen får även den nya förvaltningschefen en övergripande och strategisk roll.

– Ditt uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter inom teknik, drift och service. Du ansvarar för att er verksamhet bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet och i enlighet med politiskt uppsatta mål. Med medborgare och näringsliv i fokus verkar du för att verksamheten arbetar för god förvaltning, utveckling samt att god service ges. Förvaltningen har bland annat som mål att arbeta för en hållbar framtid, trygg offentlig utemiljö samt ökad tillgång till tomt- och industrimark, står det bland annat.

Sökande ska bland annat framgångsrikt ha varit chef i större organisation, haft i uppdrag att driva lednings- och utvecklingsarbete och arbetat med övergripande styrning och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal mot uppsatta mål och visioner.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-19 Mats Svensson slutar som förvaltningschef – går till kommunkansliet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se