torsjö live

Haveri i reningsverket skulle anmälts inom 24 timmar

Haveri i reningsverket skulle anmälts inom 24 timmar

Ansvariga på Hässleholms reningsverk skulle ha anmält den stora driftstörningen i slamhanteringen inom 24 timmar. Det säger miljöchef Torbjörn Håkansson som också förklarar att miljökontoret ska ställa extra frågor om eventuella utsläpp från haveriet.

De boende som fått förorenat vatten och något som liknar polymer, mikroplast från reningsverkets processer, i sina översvämmade trädgårdar har nu själva lämnat in vattenprov för analys. Varken miljökontoret eller kommunens va-bolag Hässleholm Miljö har för avsikt att göra det.

Frilagt berättade i förra veckan om hur vattnet från översvämmade Finjasjön på måndagen började se konstigt ut kring husen vid Hovdalavägen: gråaktigt grumligt, med trådiga ljusa klumpar och med en hinna på ytan. Vattnet såg liknande ut även i närliggande Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utlopp.

Bilden visar förorenat vatten.
På onsdagen var vattnet gråaktigt med brunaktiga föroreningar och en hinna på ytan.

De boende slog på torsdagen larm till miljökontoret som i sin tur kontaktade Hässleholm Miljö. Personal från båda håll var ute, men uppgav att de inte hittade något utsläpp som kunde ha kommit från reningsverket och därför inte tog några vattenprover.

I helgen lämnade de drabbade ett eget vattenprov för analys. Inger Fallesen berättar att de redan fått ett muntligt besked om delar av testet. Det vita som liknar polymer är något kemiskt som inte kommer från sjön, alltså inget biologiskt. Dessutom innehåller vattnet en giftig alg som inte ska vara i sjön vid denna årstid.

– Så det är något som forslats ut, skriver Inger Fallesen i ett sms till Frilagt.

Bilden visar föroreningen med vita klumpar.
De ljusa klumparna ser ut som polymer från reningsverket.

Dagen efter Frilagts artikel framkom att ett större haveri i reningsprocessen inträffat dagarna innan de boende upptäckte föroreningarna. Den 9 februari försökte en entreprenör med lyftkran och specialutrustad lastbil lösa problemet i den så kallade slamförtjockaren, men lyckades inte. Först den 14 februari anmälde Hässleholm Miljö driftstörningen till miljökontoret och vädjade om prioriterad handläggning.

– Normalt ska det anmälas inom 24 timmar från att de anser att det är en driftstörning. I det här fallet vet vi inte när det inträffade, säger Torbjörn Håkansson.

Var skulle polymer komma från om inte från reningsverket?

– Det har jag inget svar på. Vi ska ställa extra frågor om eventuella utsläpp från haveriet, det har inte framgått i handlingarna. Men det var ett stopp, det behöver inte betyda att det gått ut något, säger han.

– Vi kommer att utreda det vidare. Just nu har det varit rätt många driftstörningar kopplat till reningsverken överlag, vilket betyder att vi inte riktigt hinner med, säger Torbjörn Håkansson.

Känner inspektörerna igen polymer?

– Det kan jag inte svara på. De såg inte något uppenbart utsläpp när de var ute, säger Torbjörn Håkansson.

Enligt bolaget orsakades störningen av att översvämningen fört med sig grus och sten in i reningsverket. Översvämningarna har också orsakat omfattande bräddningar, utsläpp av helt eller delvis orenat avloppsvatten från både reningsverk och pumpstationer. Från Hässleholms reningsverk handlar det om hundratals miljoner liter vatten.

Bilden visar en lyftkran vid reningsverket i Hässleholm.
En lyftkran användes vid försöken att åtgärda haveriet på reningsverket i Hässleholm.

Torbjörn Håkansson konstaterar att vattennivån i sjön nu är ganska stabil, men att den kan komma att höjas eftersom det regnat i helgen plus att lite tjäle nu tinar i marken. Vid sextiden på måndagskvällen låg nivån på 45,15, två cm över söndagens lägsta nivå.

– Läget är stabilt ansträngt, säger Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson.

Han berättar att inflödet till Hässleholms reningsverk i helgen var drygt 40 000 kubikmeter per dygn, jämfört med cirka 12 000 i normala fall. Som värst i januari inkom 93 000 kubik per dygn.

Slamförtjockaren är fortfarande inte i full drift.

– Vi fortsätter att arbeta med åtgärder. Det kommer att ta lite tid, säger Mats Didriksson.

Problemet ger sämre reningskapacitet.

– Som vi ser det ska det inte ha påverkat utsläppen från reningsverket, säger han.

Han menar då främst mätvärdena, men tror inte heller att det skett något utsläpp på grund av haveriet.

– Vi har en pågående diskussion med miljökontoret, nästan dagligen. Vår uppfattning är att det inte skett något extra utsläpp, men vi ska fortsätta att analysera. Det är så stora volymer och händelser, så vi behöver skapa oss en bild av hela förloppet, säger han.

– Men det är helt rätt att utsläpp har skett.

Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.
Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Enligt Mats Didriksson är bara cirka två procent av den bräddade volymen helt orenat avlopp. Samtidigt vill han inte säga för mycket just nu.

– Vi kan nog varken utesluta eller bekräfta, säger han.

Sedan säger han att det troligaste är att de nu aktuella föroreningarna kommer från någons trädgård.

Men Maglekärrsbäcken hade samma förorening och det såg ut som polymer i vattnet?

– Vår uppfattning är att det inte kom från reningsverket. Men jag misstänker att sista ordet inte är sagt från miljökontoret heller, säger Mats Didriksson.

På måndagseftermiddagen får de boende ett mejl från miljökontoret. Där låter det inte som att det blir så mycket mer utredning. De får bland annat veta att uppgifterna i ärendet kommer att sammanställas. Sedan kommer de att få bemöta detta och därefter får Hässleholm Miljö också bemöta deras synpunkter.

Berit Önell

Läs mer:

2024-02-15 Förorenat vatten kring översvämmade bostäder

2024-02-16 Haveri i reningverket innan förorenat vatten nådde trädgårdar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se