torsjö live vers2

Förlikning om bostäder på Sjörröds gård prövas inte rättsligt

Förlikning om bostäder på Sjörröds gård prövas inte rättsligt

Sverigedemokraterna hade inte rätt att begära laglighetsprövning av Hässleholms kommuns förlikning med Barnekows om det avbrutna planavtalet för bostäder på Sjörröds gård. Det får bara enskilda personer bosatta i kommunen eller som äger fast egendom eller arbetar och betalar kommunalskatt där. Med den motiveringen har förvaltningsrätten avvisat överklagandet.

– Jag är jättebesviken. Vi hade ju skrivit under med våra namn, säger oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD).

Diskussionerna om bostadsbyggande på Sjörröds gård har pågått i många år. Baron Johan Barnekow och hans hustru Inger ansökte om detaljplan för att bygga femvåningshus, ett förslag som länsstyrelsen 2013 hotade att stoppa om kommunen antog det. Motiveringen var främst att det gällde höghus på jordbruksmark i ett område med stora naturvärden och mindre än 1 000 meter från Hässleholms reningsverk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en illustration till ett tidigare förslag till detaljplan.
Planerna på höghus på Sjörröds gård har ifrågasatts. Kommunen illustrerade ett tidigare förslag till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshus.

Förslaget omarbetades senare, men 2021 bröt kommunen planavtalet efter att ha bett om juridiskt rådgivning från kommunernas och regionernas intresseorganisation SKR. Juristen Olof Moberg meddelade skriftligen att en kommun aldrig kan binda sig avtalsrättsligt vid att anta en detaljplan. Kommunen kan när som helst avsluta ett pågående planarbete och det krävs inte ens ett skäl.

Året därpå stämde Barnekows ändå kommunen för avtalsbrott och krävde 19 miljoner i skadestånd, ett belopp som sedan sänktes till 17 miljoner. Efter förlikningsförhandlingar beslöt kommunstyrelsen den 31 januari säga ja till en överenskommelse. Den innehåller långtgående löften. Skadeståndskravet dras tillbaka mot att kommunen lovar att “lojalt och efter bästa förmåga” arbeta för och prioritera en ny detaljplan med liknande inriktning som den första. Arbetet får inte avbrytas innan det nått kommunfullmäktige. Skadeståndsmålet i tingsrätten vilar tills dess.

– Genom detta förlikningsavtal sätter vi hela myndighetsutövningen på spel, skrev SD i en reservation till kommunstyrelsens beslut.

Men Sandra Gustafsson, förvaltningschef på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, anser inte att avtalet krockar med hennes tjänstemäns myndighetsutövning.

– Det är ett helt politiskt beslut, sa hon dock till Frilagt inför kommunstyrelsens sammanträde.

Hanna Nilsson säger att hon och Ulf Berggren trodde att de kunde överklaga som enskilda personer, trots att de använde partinamnet.

Borde ni inte kollat upp det här bättre?

– Framförallt borde vi varit tydligare, men vi ville få in det snabbt. En sak som är säker är att nästa gång kommer vi att läsa igenom tre gånger, säger hon.

Bilden visar Hanna NIlsson.
– Nästa gång kommer vi att läsa igenom tre gånger, säger oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Hon förklarar att partiet ska diskutera möjligheterna att överklaga vidare eller att agera på andra sätt i saken.

– Det är en väldigt viktig fråga och vi är rätt säkra på att vi hade fått rätt. Framförallt är jag ledsen för kommuninvånarnas skull, säger hon.

Kommunledningen har hävdat att en detaljplan kan prövas på nytt eftersom kunskapsbilden och förutsättningarna förändrats sedan planavtalet bröts. Bland annat påstås att översiktsplanen för området tillkommit, vilket inte stämmer. Den fördjupade översiktsplanen som gäller för Sjörröds gård var klar innan SKR:s jurist gjorde sin bedömning.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-30 Förlikning med kommunen – Barnekows höghus kan prövas igen

2024-01-31 Kritik mot avtalet med Barnekow: ”Makabert”

2024-02-02 S och M försvarar avtalet med Barnekow

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se